18.12.2019 04:53
Rekabet Kurumu Google’a resti çekti

Google’ın Türkiye’de satışa sunulacak yeni Android telefonlara lisans vermeyi durdurmasının ardından Rekabet Kurumundan bir açıklama geldi. Açıklamada Google’ın Türkiye’de tekel gibi hareket ettiğine dikkat çekilerek cezayi yükümlülüklerini yerine getirmesi istendi.

Açıklama kısaca şöyle denildi: Google ile cihaz üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla 09.02.2017 tarihinde kurulumuzca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında Google’ın cihaz üreticilerine getirdiği yükümlülükleri kullanarak, internet arama hizmeti pazarındaki diğer rakiplerinin ürünlerinin mobil cihazlara yüklenmesine engeller getirdiği tespit edilmiştir. Bu çerçevede, Google’a ihlal sayılan uygulamalara son verip gerekli uyumu sağlaması için 6 ay süre tanınmıştır. Google’ın tespit edilen ihlalleri ortadan kaldırmada yetersiz kalması üzerine 07.11.2019 tarihinde idari para cezası uygulanmıştır. Google’ın soruşturmaya konu uygulamaları AB ve Rusya nezdinde de benzer soruşturmalara konu olmuştur. Google, Rusya’da bu tür uygulamalarına son verirken AB Komisyonu yürüttüğü incelemelerde neticesinde de rekabet ihlal sebebiyle 4,34 milyar avro para cezasına çarptırılmıştır. Gelinen noktada Google’ın, diğer ülkelerde yaptığı gibi, Kurulumuz kararında yer alan yükümlülükleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir.
Rekabet Kurumu bu açıklamasıyla Google’un Türkiye’yi tehdit eden yaklaşımı karşısında geri adım atmayacağı mesajını verirken ceza konusunda da kararlılığını vurguladı.

SAMSUNG’TAN TÜRKİYE MESAJI
Google’ın kararı üzerine açıklama yapan Samsung,  2020 yılında Glaxy ürünlerinin lansmanının planlandığı gibi yapılacağını bildirdi.

YORUMLAR