19.02.2015 18:18
Volkan Demirel'in 4 maçlık cezası onandı

Fenerbahçe'nin kalecisi ve kaptanı Volkan Demirel'e verilen 4 maçlık ceza Tahkim Kurulu tarafından onandı.

İşte Disiplin Kurulu Kararları; Trabzon Spor A.Ş. yöneticisi Ali Uzunay'ın PFDK'nın 10.02.2015 tarih ve E.2014-2015/709, K.2014-2015/844 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; her ne kadar Ali Uzunay'ın sosyal paylaşım sitesinde kendisine ait hesaptan yaptığı açıklama PFDK'ca "sportmenliğe aykırı hareket" olarak değerlendirilmişse de, Kurulumuzun yerleşik içtihatları çerçevesinde eylemin FDT'nin 41. maddesi kapsamında hakaret ve tehdit niteliğinde olduğu anlaşıldığından eylemin niteliğinin "hakaret ve tehdit" şeklinde düzeltilerek onanmasına; bu haliyle cezanın da eylemin niteliğine uygun tayini gerekmekle birlikte aleyhe bozma yasağı ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş. yöneticisi Ali Uzunay'a FDT'nin 36/1-b. maddesi uyarınca verilen 28 gün hak mahrumiyeti ve 34.000.-TL para cezasının onanmasına, oybirliği ile (K.2015/44);

2- E.2015/39

Torku Konya Spor Kulübü'nün yöneticisi Seyit İçgül ile ilgili PFDK'nın 12.02.2015 tarihli ve E.2014-2015/719, K.2014-2015/873 sayılı kararına itirazı incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; PFDK'ca, Torku Konya Spor Kulübü'nün yöneticisi Seyit İçgül'e, idari tedbirli olduğu halde stadyumda yer almasından dolayı FDT'nin 50/1-b. maddesi uyarınca verilen 60 gün hak mahrumiyeti ve 65.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2015/45);

3- E.2015/40

Fenerbahçe A.Ş.'nin yöneticisi Mahmut Uslu ve futbolcusu Volkan Demirel ile ilgili PFDK'nın 12.02.2015 tarihli ve E.2014-2015/715, K.2014-2015/877 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

(1) Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,

(2) Yerinde görülmeyen tanık dinletme talebinin reddine,

(3) PFDK'ca Fenerbahçe A.Ş. yöneticisi Mahmut Uslu'ya sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b.maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile,

(4) Fenerbahçe A.Ş.'nin futbolcusu Volkan Demirel'in eyleminin aynı sezon içerisinde ikinci kez gerçekleştiği, bu durumda FDT'nin 11.maddesinde düzenlenen "tekerrür" hükümlerinin uygulanması gerektiği karar gerekçesinde tartışılmış olmasına rağmen nihai karar kısmında hükme esas alınmaması; yine futbolcunun 3 kez ve müsabaka hakeminin uyarısına rağmen aralıklarla devam eden hakaret eylemindeki ısrarı ile eylemin ağırlığı dikkate alınarak daha ağır ceza tayinine gidilmemiş olması Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda yerinde görülmemekle birlikte, aleyhe bozma yasağı ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK'ca futbolcu Volkan Demirel'e verilen 4 resmi müsabakadan men ve 23.500.-TL para cezasının onanmasına, oybirliği ile, (K.2015/46);

4- E.2015/41

Trabzon Spor A.Ş.'nin, kulüp ve kulüp başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile ilgili PFDK'nın 10.02.2015 tarih ve E.2014-2015/714, K.2014-2015/845 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

(1) Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,

(2) PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş.'ye kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3.maddesi uyarınca verilen 150.000.TL para cezasının onanmasına, oybirliği ile,

(3) PFDK'ca;

- Trabzon Spor A.Ş. Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3., 38/1-b. ve 11. maddeleri uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 40.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Trabzon Spor A.Ş. Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na müsabaka öncesi müsabaka hakemini aramasından dolayı sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b.maddesi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 130.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Trabzon Spor A.Ş. Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT'nin 38/1-b.ve 11.maddeleri uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 40.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Cezaların birleştirilmesi suretiyle Trabzon Spor A.Ş. Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na PFDK'ca verilmiş olan 180 gün hak mahrumiyeti ve 210.000.-TL para cezasının onanmasına (K.2015/47);

5- E.2015/42

Trabzon Spor A.Ş. yöneticisi Yakup Aslan'ın PFDK'nın 10.02.2015 tarihli ve E.2014-2015/709, K.2014-2015/844 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; PFDK'ca, Trabzon Spor A.Ş. yöneticisi Yakup Aslan'a, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b.maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile; (K.2015/48);

6- E.2015/43

Bandırma Spor Kulübü futbolcusu Mehmet İlban'ın PFDK'nın 12.02.2015 tarihli ve E.2014-2015/744, K.2014-2015/876 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

(1) Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,

(2) PFDK'ca, Bandırma Spor Kulübü futbolcusu Mehmet İlban'a, müsabaka hakemine yönelik, hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti ve 30.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2015/49);

7- E.2015/44

SAİ Kayseri Erciyes Spor Kulübü'nün futbolcusu Gökhan Değirmenci ile ilgili olarak PFDK'nın 12.02.2015 tarihli ve E.2014-2015/720, K.2014-2015/851 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. İtiraza konu görüntüler de izlenmek suretiye tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,

- PFDK'ca SAİ Kayseri Erciyes Spor Kulübü'nün futbolcusu Gökhan Değirmenci'ye müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine, oybirliği ile, (K.2015/50);

8- E.2015/45

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü futbolcusu Alican Ersöz'ün AFDK'nın 12.02.2015 tarihli ve E.2014-2015/1074, K.2014-2015/1477 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü futbolcusu Alican Ersöz'ün futbolcunun rakip takım futbolcusuna yönelik eylemini "tahrik" neticesinde işlediği anlaşılmakla Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü futbolcusu Alican Ersöz tarafından yapılan itirazın kısmen kabulü ile, AFDK'ca, futbolcu Alican Ersöz'e, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasında, FDT'nin 12. maddesi uyarınca 1 maç indirim yapılarak, netice cezanın 2 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile, (K.2015/51);

9- E.2015/46

Tuzla Spor Kulübü yöneticisi Ercan Özdemir'in PFDK'nın 12.02.2015 tarihli ve E.2014-2015/729, K.2014-2015/893 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; PFDK'ca, Tuzla Spor Kulübü yöneticisi Ercan Özdemir'e, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b. maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 5.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2015/52);

10- E.2015/47

Trabzon Spor A.Ş. futbolcusu Salih Dursun'un PFDK'nın 17.02.2015 tarihli ve E.2014-2015/755, K.2014-2015/ sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntüleri de izlenmek suretiyle tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

- PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş. futbolcusu Salih Dursun'a rakip takım futbolcusuna yönelik sert ve ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43/1. maddesi uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına, oybirliği ile;

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine, oybirliği ile, (K.2015/53);

11- E.2015/32

Giresun Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 05.02.2015 tarih ve E.2014-2015/698, K.2014-2015/829 sayılı kararına itirazına ilişkin dosyada kulübe yazılan müzekkere cevabının beklenmesine; incelemenin devamına,

Karar verilmiştir.

YORUMLAR