03.06.2014 17:14
Passolig için son karar verildi

Ankara 16.Tüketici Mahkemesinin bir süre önce Passoligle ilgili aldığı tedbir kararı kaldırıldı...

Ankara 16. Tüketici Mahkemesinin bir süre önce Passolig uygulamasının durdurulmasıyla ilgili verdiği karar bugün görülen davayla kaldırıldı. Yapılan itirazı görüşen mahkeme, Ankara 16.Tüketici Mahkemesinin tedbir kararına ilişkin yapılan itirazı yerinde bularak Passoligle ilgili verilen tedbir kararırın kaldırılmasına karar verd

YORUMLAR