18.10.2014 14:17
Derbi öncesi Ünal Aysal'a kötü haber!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ünal Aysal'ın 'tedbirin kaldırılması'na yönelik talebini reddetti.

Gerekçe olarak, Ünal Aysal'ın tedbirin kaldırılmasını gerektirecek bir hukuki neden, delil ve savunma sunmadığı belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ünal Aysal'ın 'tedbirin kaldırılması'na yönelik talebini reddetti. İşte PFDK'nın yaptığı açıklama, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 18.10.2014 tarih ve 21 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir. Galatasaray AŞ vekillerinin kulüp başkanı ÜNAL AYSAL hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Hukuk Müşavirliği tarafından FDT'nin 82. Ve 83. Maddesi uyarınca konulan idari tedbirin kaldırılmasına ilişkin talebinin incelenmesi sonucunda, idari tedbirin kaldırılmasını isteyen kulüp vekillerinin, şimdiye kadar sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle yapılan disiplin soruşturmalarında Hukuk Müşavirliğince tedbirsiz sevk yapıldığı somut olayda ise sevk işleminin tedbirli yapıldığı bu nedenle bu işlemin hukuki olmadığından bahisle tedbirin kaldırılmasını talep ettiği saptanmıştır.FDT'nin 82. Ve 83. Maddeleri TFF Hukuk Müşavirliği'nin idari tedbir koyma hususunda yetkili ve görevli olduğunu belirtmektedir. Tedbirin kaldırılmasını isteyen kulüp vekilleri idari tedbirin kaldırılmasını gerektirecek bir hukuki neden, delil ve savunma sunmamıştır. Açıklanan nedenlerle talebin reddi ile idari tedbirin devamına karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Halit Fahri GÜLTEKİN"

YORUMLAR