12.02.2014 18:45
Yaşlılarda ağrılar neden olur

Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 7,7’ye yükseldi.

Geriatrik Rehabilitasyon Çalışma Grubu’nun Türkiye genelinde yaşlılar üzerine yaptığı araştırma, el, ayak ve bel bölgelerindeki ağrıların sebebini ortaya koydu. Ağrı çeken yaşlı hastaların yüzde 91’inin hiçbir fiziksel aktivite yapmadığı, yüzde 56’sının ise günde 4 ve üzeri ilaç kullandığı için bu ağrıları çektiği saptandı.
Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 7,7’ye yükseldi. Son sayımlara göre 65 yaş ve üzeri nüfus 5 milyon 891 bin 694 kişi olarak kayıtlara geçti. Yaşlı nüfusun karşılaştığı en önemli sağlık problemlerinin başında ise vücudun el, ayak, bel ve eklem yerlerindeki ağrılar geliyor. ‘Nöropatik ağrı’ olarak adlandırılan bu rahatsızlık yaşlanma ile birlikte giderek sıklaşıyor. Nöropatik ağrılardan Türkiye’deki yaşlı nüfusun yüzde 52’si muzdarip. Bulgulara göre ağrı, el-ayak ve bel çevresinde uyuşma, karıncalanma, iğnelenme, yanıcı ağrı, keskin ağrı, elektrik çarpması, sinir boyunca yanma hissi, daha önce ağrısız olan dokunmanın ağrılı hale gelmesi olarak hissediliyor.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal’ın öncülük ettiği Geriatrik Rehabilitasyon Çalışma Grubu’nun yaptığı araştırmaya Türkiye’nin farklı bölgelerinden, 8 şehirdeki 11 fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniklerine ağrı şikâyeti ile başvuran toplam bin 163 yaşlı hasta alındı. Hastalar ile yüz yüze görüşülerek klinik ve sosyodemografik veriler elde edildi. Çalışmaya göre ağrının en şiddetli olduğu bölgeler arasında ilk sırada bel ağrıları, ikinci sırada ayak-ayak bileği ve son olarak diz ağrıları geliyor. Nöropatik ağrı en sık; kadınlarda, eğitim düzeyi düşük olanlarda, sedanter (hareketsiz) yaşayanlarda, romatizmal-endokrin hastalığı olanlarda ve çoklu ilaç kullananlarda görülüyor. Yaşlılarda nöropatik ağrı sorununa eşlik eden hastalıklar içinde ilk sırada yüzde eklem kireçlenmesi, daha sonra sırasıyla bel ağrısı, osteoporoz (kemik erimesi) ve diyabet (şeker hastalığı) bulunuyor. Nöropatik ağrıya eşlik eden şikâyetler arasında ise ilk sırada yüz de 75 ile yorgunluk, yüzde 63 ile uykusuzluk, yüzde 44 ile anksiyete, yüzde 27 ile iştahsızlık geldiği tespit edildi.
Araştırma sonuçları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal, nöropatik ağrıların tedavisi için şu önerilerde bulundu: “Ağrının erken dönemde tanınması ve etkin tedavisi açısından önem taşıyor. Değerlendirme ve tedavi birkaç aşamadan oluşuyor. İlk aşama; doğru tanı konulması daha sonra sırası ile nöropatik ağrı yanında eşlik eden diğer hastalıkların da tedavi edilmesi, uygun ilaç tedavisinin belirlenmesi, yaşlı hastaya yan etkisi en az olan uygun ilaç tedavisinin uygulanması, fizik tedavi yöntemlerinin uygulanması, başarı sağlanamazsa girişimsel metotların uygulanması gerekmektedir.”
YORUMLAR