22.09.2021 09:40
Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2021: Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı atama takvimi adayların erişimine açıldı. Sağlık Bakanlığı atama başvurularının ardından gözler ''Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak?'' soruları gündeme geldi.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına alım yapılacağı duyurulmuştu. Sağlık Bakanlığı başvurusu 8-14 Eylül tarihleri aralığında yapıldı. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte adaylar Sağlık Bakanlığı kura tarihini araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kura tarihi ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları için geri sayım tamamlandı. Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadroları için başvuru yapan adaylar ''Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna odaklandı. 8-14 Eylül tarihlerinde alınan Sağlık Bakanlığı başvurularının değerlendirme sonuçları 22 Eylül Çarşamba günü (PBS) üzerinden duyurulacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ile adayların gözü Sağlık Bakanlığı atama kurasına çevrildi. Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi 30 Eylül Perşembe günü yapılacak. Kura yeri ve saati için adaylar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak. Kura sonuçlarının ardında ataması netleşen adaylar gerekli evrakları 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar teslim edecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASINA KİMLER BAŞVURALABİLİR?

Sağlık Bakanlığı başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla ''Sağlık Bakanlığı atama kurasına kimler başvurabilir?'' sorusu gündeme geldi. Buna göre:

 • Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,
 • Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
 • İlk defa veya yeniden atanmak isteyen Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
 • Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 14 Eylül 2021 Salı günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,
 • Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadroları için başvurular tamamlandı. Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar gerekli belgeleri araştırmaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı ataması için gerekli belgeler:

 • Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,
 • Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe,
 • 6 Adet vesikalık fotoğrafı,
 • Mal bildirim formu,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak? Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadroları ataması yapıldı mı? sorularını cevapladık. Siz de Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ile ilgili sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz.

YORUMLAR