21.03.2014 23:33
Parmak bebeklere özel bakım

Sağlık Bakanlığı, düşük doğum ağırlığı ya da riskli doğum nedeniyle kuvözde tutulan bebeklerin anne sütünden mahrum kalmaması için proje geliştirdi.

"Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi" projesiyle serviste anne bebek birlikteliği için uygun koşullar oluşturulacak, anne ve bebeğin vücutları olabildiğince temas edecek, kanguru bakımına önem verilecek, teknik aracılar ve ayrıntılar azaltılacak, tıbben gerekli görülmedikçe bu bebeklere mümkünse kendi annesinin sütü verilecek, başka bir yiyecek ya da içecek verilmeyecek. Sağlık Bakanlığı, uzun yıllardır çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, ölümlerin önlenmesi amacıyla "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" yürütüyor. Bu program çerçevesinde, doğum olan hastanelerden ekipler eğitiliyor ve bu eğitimler doğrultusunda uygulamalar gerçekleştiriyor. Bu uygulamalar daha sonra Ulusal Değerlendirme Ekibi tarafından değerlendiriliyor, başarılı hastanelere "Bebek Dostu Hastane", bu tür hastanelerin yoğun olduğu şehirlere de "Bebek Dostu İl" unvanı veriliyor.
"BEBEK DOSTU YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM"LAR GELİYOR

Sağlık Bakanlığı, personelini ve yeni doğum yapan anneleri anne sütü konusunda bilgilendiren, doğumdan hemen sonra annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda yardımcı olan yoğun bakım ünitelerine de "Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi" unvanı verilmesini kararlaştırdı. Proje için Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesini pilot hastane seçen Bakanlık, illerde eğitim araştırma ile üniversite hastanelerinin yanı sıra yenidoğan yoğun bakım kuvöz sayısı 10'un üzerinde olan hastanelerin çalışmaya dahil edilmesini istedi.
7 ADIM STRATEJİSİ
Anne Sütü Üst Komitesinin, proje kapsamında yenidoğan yoğun bakım üniteleri için belirlediği "7 Adım Stratejisi" kapsamında, söz konusu üniteler için yazılı bir politika oluşturularak ve yoğun bakımlara asılacak. Buna göre yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde çalışan tüm sağlık personeli anne sütü ve emzirme danışmanlık eğitimini almış ve bu danışmanlığı verebilme becerisinde olacak. Eğitim, düşük doğum ağırlığı ve riskli bebekleri içerecek. Anneler, emzirmenin yararları ve yöntemleri, emzirmenin nasıl olacağı, bebeklerinden ayrı kaldıkları durumlarda sütün salgılanmasını nasıl sürdürebilecekleri, memenin sağılması ve uygun saklama koşulları hakkında bilgilendirilecek. Bebek doğduktan sonra eğer emzirilemiyorsa ilk 6 saat içinde annenin memesi sağılacak, bu işlem her 3 saatte bir yapılarak memelerin boşalması sağlanacak. Tıbben gerekli görülmedikçe yoğun bakımda tedavi gören bebeklere mümkünse başka yiyecek, içec değil annesinin sütü verilecek. Annenin olmaması veya anne sütünün olumsuz etkiye neden olduğu metabolik hastalıklarda ise besleme kap, enjektör veya nazogastirik sondayla yapılacak. Serviste anne bebek birlikteliği için uygun koşullar sağlanacak. Anne ve bebeğin vücutlarının olabildiğince temasına dayanan kanguru bakımına önem verilecek, teknik aracılar ve ayrıntılar azaltılacak.
YORUMLAR