17.03.2018 11:58
Engellilik durumu kalıcı ise sürekli rapor şart

Geçtiğimiz haftalarda bazı hastanelerin verdiği engelli raporlarının sahte olduğunun ortaya çıkmasının ardından suç duyurusunda bulunan Sağlık Bakanlığı, bu defa da engelli sağlık kurulu raporları düzenlenmesi sırasında geçerlilik süresi konusunda tereddütler yaşandığını tespit etti.

Damla Peker / Türkiye Gazetesi / Sağlık Bakanlığı, engelli raporu vermeye yetkili tüm sağlık kuruluşlarını bir genelge ile uyardı. Yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi: Bireyin uzuv ve organ kaybı gibi engel durumunun sabit kalması veya artması hâlinde sürekli rapor düzenlenmeli. Yeni bir engel durumunun ortaya çıkması veya mevcut engellilik durumunda bir değişiklik meydana gelmesi hâlinde, branş hekiminin sağlık kuruluna sevki uygun görmesi üzerine süre aranmaksızın engellilik durumu yeniden değerlendirilir ve yeni bir rapor düzenlenir.  Bireyin engel durumunun ilaç tedavisi, cerrahi tedavi veya rehabilitasyon uygulamaları ile zaman içinde azalma ihtimali olduğu ve hastalık bulgularının tam olarak görülemediği hâllerde süreli rapor düzenlenmesi gerekir.

YORUMLAR