23.11.2019 09:15
Daha az kesi ve daha az göz kuruluğu ile SMILE Lazer!

Günümüzün yaygın hastalığı olan göz kusurları SMILE Lazer ile tedavi edilebiliyor. SMILE Lazer tedavisi 3. jenerasyon bir lazer çeşidi olup daha az kesi, göz kuruluğu ve komplikasyon nedeniyle diğer lazer tekniklerinden daha güncel bir tekniktir. Bu lazer tedavisi ile bir günde iyileşme şansına sahip olabilirsiniz.

TGRT ÖZEL HABER - Türkiye Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hanefi Çakır, SMILE Lazer tedavisi hakkında merak edilen tüm soruları cevapladı.

Lazer tedavisinde yaş sınırı

Göz Lazer tedavisini 'Refraktif kusuru olan yani göz kusuru olan hastalarda o göz kusurunu ortadan kaldırmaya yönelik gözün en ön tabakası olan korneada yapılan bir düzleştirme işlemi' olarak tanımlayan Doç. Dr. Hanefi Çakır, tedavinin genelde 20 yaş ile 50 yaş arasında yapılan bir tedavi olduğunu söyledi.

Tedavinin yaş sınırıyla ilgili bilgi veren Çakır, 'Bazı özel olgularda bu yaş sınırı 5 yaşına kadar indirilebiliyor. Anizometropi'de ve ambliyopi de 5 yaşına indirilebiliyor. Veya 50 – 60 yaşında da yapılabilir. Ona lazeri yapacak olan doktor karar verir.' ifadelerini kullandı.

Sadece sağlıklı gözlere lazer tedavisi

Kuru göz hastalarının seviyelerine göre lazer tedavisi uygulanabilen ve uygulanamayan tiplerinin de olduğunu ifade eden Doç. Dr. Çakır, Glokom hastaları için lazer tedavisi uygulanamayacağını belirtti. Çakır, lazer tedavisi uygulanması uygun olmayan diğer hastaları da şu şekilde sıraladı;

1-) Glokom hastalarına,
2-) Üveit hastalarına,
3-) Katarakt hastalarına lazer tedavisi uygulanmaz.
4-) Retinası çok ince olan hastalara da lazer tedavisini uygulama taraftarı değiliz.

Lazer tedavisinin sağlıklı gözlerde yapıldığını söyleyen Çakır, 'Biz sağlıklı gözlerde Refraktif kusuru varsa lazer tedavisi öneriyoruz. Göz sağlıklı değilse lazer tedavisini uygulamanın hiç bir mantığı olmadığını' açıkladı.

Excimer Lazer 1985'ten beri güncel bir tedavi

Refraktif Cerrahi’de kullanılan iki çeşit büyük lazer yöntemi olduğunu belirten Doç. Dr. Hanefi Çakır; Lazer çeşitlerinden birinin 'Excimer Lazer', diğerinin ise 'Femtosecond Lazer' olduğunu ifade etti.

Excimer Lazeri, '1985’ten beri kullanılan ve hala çok güncel bir lazer tedavisi olarak tanımlayan Çakır, bazı vakalarda hem Excimer Lazer hem de Femtosecond Lazer’in birlikte kullanıldığını, SMILE Lazer'de ise sadece Femtosecond Lazer tekniği uygulanır' dedi.

'5 saat muayene 5 dakika ameliyat'

Göz Lazer tedavisinde bütün işin hekime düştüğünü söyleyen Doç. Dr. Hanefi Çakır, hastalarına lazer tedavisini tek cümlede özetledi;
'5 saat muayene 5 dakika ameliyat…'

Hastayı 5 saat kadar muayene ettiğini söyleyen Çakır, 'Hastanın bütün beklentisini, şikayetlerini, gözün kusurunu, gözün yapısını, korneanın yapısını, korneanın kalınlığını, direncini, ön kamaranın yapısını, retinanın yapısını, hastanın objektif ve subjektif muayenelerini detaylı bir şekilde incelemek gerekir' dedi.

Her şey normal çıktığında ise hastaya;
'Evet siz de istiyorsanız eğer Lazer tedavisi olabilirsiniz.' dediğini ifade eden Çakır, hekimin değil hastanın kendi karar vermesi gerektiğini ve eğer hasta gözlükle mutluysa Lazer yapmaya gerek kalmayacağını söyledi.

Yüzey tedavisi ile polis ve asker olmak mümkün!

Yüzey tedavisi ile polis ve asker olmak isteyenlerin de hiçbir iz kalmadan bu işlemi gerçekleştirdiğini ifade eden Doç. Dr. Hanefi Çakır, yüzey tedavisinin 4 çeşidi olduğunu söyledi.
1-) PRK 2-) LASEK 3-)LASIK 4-) NO TOUCH 'Bu yöntemler ile hemen hemen hiç iz kalmaz.' dedi

11 Çeşit Lazer tekniği

11 Çeşit Lazer çeşidi olduğunu bildiren Çakır, şu şekilde sıraladı;

Intralase, PRK, LASEK, LASIK, I LASIK, PTK, SMILE, Wavefront, Smile, Idesign, Cross linking lazer tedavileri mevcuttur.

'Genetik kusurların tedavisi yoktur, telafisi vardır!'

Yüzey tedavilerinde %10 ihtimalle göz kusuru geri dönerken, Flepli cerrahiler de %5 ihtimalle göz kusurunun tekrar dönebileceğini ve bu olayın Regrasyon olduğunu söyleyen Çakır, normal kusurların genelde 6-8 yaşları arasında başlayıp, 20 yaşına kadar arttığını ve durduğunu ifade ederken bazı insanlarda 30 yaşında çıkmaya başladığını belirtti.

Regrasyonun tanımını yapan Doç. Dr. Çakır, 'Hastanın 30 yaşında tekrar miyopisinin ya da başka bir kusurunun çıkması durumudur.' ifadelerini kullandı.

Yıllar sonra ortaya çıkan göz kusurlarının yaşa bağlı ya da göz yapısına bağlı gelişmiş olabileceğini belirten Çakır, kusurun hekimler tarafından kornea incelendikten sonra regrasyon veya tekrarlama olup olmadığının anlaşılabileceğini belirtirken bu kusurların genetik olduğunu ve genetik kusurların tedavisi olmadığını ancak telafisinin mümkün olduğunu ifade etti.

SMILE Lazer tedavisi ile Kornea’ya yeniden şekil verme

Doç. Dr. Hanefi Çakır, SMILE Lazer tedavisini 'Femtosecond Lazer vasıtasıyla korneanın içinden miyop ve miyop-astigmat kusurunu düzeltecek kadar bir dokunun çıkarılması işlemi' olarak tanımladı.

Genelde lazer tedavilerini, korneanın yüzeyinde bir yeniden şekillendirme işlemi olarak tanımlayan Çakır, 'Lazer tedavisi dokuları buharlaştırıp yok ederken, SMILE Lazer’de buharlaştırmadan dokuları bir parça olarak çıkarıyoruz.' dedi.

Her iki lazer tedavisinin de asıl hedefinin korneaya yeni bir şekil vermek olduğunu ifade eden Çakır, bu iki tekniğinde aslında birbirinden çok farklı olmadığını belirtti.

Daha az kesi, daha az göz kuruluğu

SMILE Lazer’in üçüncü jenerasyon bir lazer çeşidi olduğunu anlatan Doç. Dr. Hanefi Çakır;

‘Çok daha güncel bir lazer tedavisidir. Daha az kesi, göz kuruluğu ve komplikasyon nedeniyle sıklıkla kabul gören bir yöntemdir.' dedi.

Yüksek numaralara SMILE LAZER ile çözüm

Yüksek numaralarda da sonuç alındığını ifade eden Doç. Dr. Hanefi Çakır, 'Kornea kalınlığı yeterli ise yüksek numaralı göz kusuru olan hastaya da SMILE Lazer tedavisi uygulanabileceğini' söyledi.

SMILE Lazer sonrası iyileşme süreci

Diğer lazer ameliyatlarından farklı olarak SMILE Lazer ameliyatı sonrası yanma, batma, acı ve ağrının görülmediğini sadece hafif bir bulanıklık olacağını ifade eden Çakır, 'Hasta ameliyatı olduktan sonra ertesi gün işe başlayabilir' diyerek sözlerini tamamladı.

YORUMLAR