02.10.2014 19:25
Bayram genelgesi yayınlandı

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ülke genelinde hasta yoğunluğuna bağlı olası sorunların yaşanmaması için bir genelge yayımlayarak, gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Genelgeye göre, bayram tatili süresince acil servislere başvuran tüm vatandaşlara gerekli tıbbi ve cerrahi müdahalenin zamanında yapılabilmesi, kaliteli ve özenli tedavi hizmetlerinin sunulabilmesi için şu tedbirlerin alınması uygun görüldü:


"- Acil sağlık hizmetleri, 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığı ile İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile koordinasyon sağlanarak verilecektir.

- Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemindeki verilerin sürekli güncellenmesi sağlanacaktır.

- Ambulans hizmetlerinde aksaklığa sebebiyet verilmeyecek şekilde gerekli organizasyon yapılacaktır.

- Acil servislerde, laboratuvar ve görüntüleme birimleri ile hasta yatırılan tüm kliniklerde yeterli insan gücü, tıbbi donanım, lüzumlu sarf malzemesi, ilaç, serum vb. ihtiyaçlar bulundurulacaktır.

- Gerek görüldüğünde insan kaynağı ve diğer ihtiyaçların takviyesi yapılacaktır.

- Nöbet hizmetleri, 24 saat kesintisiz hizmet sürekliliği esasına göre ve hizmet sunumunda hiçbir olumsuzluk ve aksaklığa meydan vermeden ihtiyacı karşılayacak şekilde planlanacaktır.

- Acil yardım, laboratuvar, görüntüleme ve klinik hizmetlerinin verilmesinde görev ve sorumlulukları bulunan tüm kurum, kuruluş ve ilgili birim ve sorumlularına gerekli bildirimler önceden tebliğ edilecektir.

- Radyoterapi hizmetlerinin bayram tatilinde mağduriyete yol açmaksızın devamının sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır.

- Diyaliz hizmeti verilen birimlerde hizmetler aksatılmayacak, hastaların tedavi planına uygun olarak sürdürülecektir.

- Evde sağlık hizmetlerinden yararlanan hastaların tedavilerinin aksatılmaması için gerekli tedbirler alınacaktır."

Ayrıca, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yol güzergahlarında, kurban kesim merkezlerinde ve sınır illerimizde bulunan kamp bölgeleri ile son dönemde Şanlıurfa sınır bölgesinde artan sığınmacı sayısı nedeniyle, hizmet sunumunda aksaklıklara meydan vermemek için ek sağlık tedbirleri alındığı kaydedildi.

YORUMLAR