28.03.2014 17:22
Ağızda doğru hijyen nasıl sağlanır

İstanbul Aydın Üniversitesi DişHekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve DekanYardımcısı Yrd. Doç. Dr.Burcu Karaduman, doğru ağız hijyeninin nasıl sağlanması gerektiğini anlattı.

“Dişleriniç, dış ve çiğneme yüzeylerinden bakteri plağını ve yiyecek artıklarınıuzaklaştırmanın en etkili yolu dişlerin doğru fırçalanmasıdır. Çürük ve dişetihastalığı oluşumunun engellenmesi sürekli ve iyi bir ağız bakımı ile mümkündür”diyen İstanbul Aydın Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim ÜyesiYrd. Doç. Dr. Burcu Karaduman, doğru diş fırçalama yöntemlerinden bahsetti.
En iyidiş fırçalama yöntemi hangisidir?

Diş fırçanızı 45derecelik bir açıyla diş-dişeti birleşimine yerleştirin. Fırçanızı kıl uçlarının aynı yerde kalmasına özen göstererek, küçük dairelerçizecek şekilde hareket ettirin. Aynı hareketi her dişin üzerinde 10′ar saniyelik sürelerle tekrarlayın. Alt ve üst dişlerinizin iç ve dış yüzeylerini aynı yöntemle temizleyin. Alt ve üst azı dişlerinizin çiğneme yüzeylerini fırçanızı ileri geri hareketettirerek temizleyin. Dilinizi de fırçalamayı unutmayın. Dil ağız kokusuna neden olan bakterilerinen çok bulunduğu yerdir. Bu işlem için diş fırçaları kullanılabileceği gibi“dil fırçaları” veya “dil kazıyıcıları” da tercih edilebilir. Dişlerinizi fazla sert fırçalamamaya özen gösterin. Sert fırçalamak yarardançok zarar verebilir.
Uygunbir teknik kullanılmazsa dişler zarar görür mü?
Sertve yanlış fırçalama tekniği; dişeti çekilmesi, diş yüzeyinde madde kayıpları vehassasiyet oluşumuna neden olmaktadır. Ayrıca tam temizlik etkisisağlanamadığında çürük ve dişeti hastalıklarını önlemek zorlaşmaktadır.
Diş Fırçaları
“İş diş fırçası satınalmaya gelince piyasada çok çeşitli ve cazip kılınan pek çok ürün olması seçimyapmanızı zorlaştırabilir. Seçim yaparken onaylanmış ve diş hekiminizin tavsiyeettiği ürünleri satın almaya dikkat etmelisiniz” diyen Yrd. Doç. Dr. Burcu Karaduman,en iyi diş macunu ve en iyi fırça hangisidir sorularının cevabının kişinin ağızdurumuna göre değişebileceğini ifade etti. Diş fırçaları; boyut, şekil ve fırça kıllarının dizilişi, sertliği veuzunluğuna göre farklılıklar gösterirler. Küçükbaşlı, sık kıllı, kıl uçları yuvarlatılmış, düz kesimli kıl demetleriolan, yumuşak veya orta sert fırçalar seçilmelidir. Böylece dişler arasına veağzın bütün bölgelerine erişip temizleyebilmek kolay olur. Ortalama 3-4 ayda bir fırçanın değiştirilmesi tavsiye edilir. Pilli / güç kaynağıyla çalışan fırçalar, eğer normal diş fırçası ile etkilifırçalama yapılamıyorsa doğal diş fırçasına ilave olarak önerilebilir.
Dişler Arası Bölgenin Temizliği
Sadecediş fırçalama diş yüzeylerinin ancak beşte üçünü temizler. Bu nedenletemizlenmeyen diş aralarında oluşacak bakteri plağını temizlemek özel bir bakımgerektirir. Diş çürükleri ve dişeti hastalıkları özellikle bu bölgelerdebaşladığı için her gün düzenli olarak diş ipi kullanılmalıdır.
Diş İpi Kullanımı Nasıl Olmalıdır?
Diş ipi kullanımı fırçalamadan sonra yapılmalıdır. Diş ipi her iki elimizin işaret parmağına dolanarak ve başparmağımızınyardımıyla kullanılır. Diş ipini dişlerinizin arasından yavaş hareketlerle ve kontrollü olarakgeçirin. Diş etini yaralayacak sert ve ani hareketlerden kaçının. Diş ipini her dişin çevresinde c harfi çizecek şekilde ileri-geriyukarı-aşağı hareket ettirerek ara yüzü temizleyin. Aynı işlemi her dişinizde tekrar ederek tüm dişlerinizi tam olaraktemizleyin. Bu şekilde kullanamayan hastalarda sapan şeklinde alt ve üst çeneye uygunolarak açılandırılmış bir taşıyıcı üzerine sabitlenmiş diş ipi ihtiva edenhazır araçlar kullanılabilir.
Superfloss
Superfloss; köprü protezleri varlığında diş ipi diş aralarından geçemediği için protezedâhil olan dişlerin ara yüzeylerinin ve köprü gövdesinin altınıntemizlenmesinde kullanılır. Bu amaçla bu ipler; köprü elemanları arasındangeçmeye yarayan sertleştirilmiş uç kısım, temizleyici süngerimsi kısım ve normaldiş ipi kısımlarından oluşur. Yine günde 1 kez mutlaka uygulanmalıdır.
Ara yüz fırçaları
Diş aralarında geniş boşluklar ya da braketler, köprüler ve implantlar varlığındadişler arası bölgenin temizliğinde kullanılır. Bir sap kısmı ile bir taşıyıcıucuna yerleştirilen silindirik veya konik değişebilen küçük fırçalardır. Eğervarsa interdental diş fırçası kullanımı sizin için daha faydalı olabilir.
Ağız Gargaraları
Mikrobiyaldental plağın oluşumunu ve diş eti iltihabını önlemek, bireyin ağız bakımınıkolaylaştırmak amacıyla hastalara gerekli durumlarda önerilebilir. Ağızgargaraları hiçbir zaman tek başına yeterli değildir, diş fırçası ve diş ipininyaptığı mekanik temizlik işlemlerine kimyasal olarak destek olur. İçerdiklerimaddelere göre ve amaçlarına göre periodontist tarafından seçilerek önerilir.
Diş Duşu
Diş duşu, yüksek basınçlı su püskürten aletlerdir. Yumuşak bakteri plağını ve kabagıda artıklarını temizler. Dişe yapışmış mikrobiyal dental plağı temizleyemez,bu nedenle diş fırçası ve diş ipinin yerini tutamazlar. Ayrıca tedavi edilmemişağızlarda derin periodontal ceplerin varlığında gıda artıklarını basınçla cepiçine iterek periodontal apselere neden olabilirler. Yrd.Doç. Dr. Burcu Karaduman, tüm bu işlemler hakkında uygulamalıbilgilendirmelerin İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği FakültesiDentaydın Diş Hastanesi kliniklerinde, alanında uzman akademisyen hekimlertarafından yapıldığını belirterek, ağız ve diş sağlığının önce doğru hijyen ilesağlanabileceğini belirtti.
YORUMLAR