05.01.2014 12:06
Tutuklu milletvekilleri konusu Meclis gündeminde

TBMM, bu haftaki mesaisine tutuklu milletvekilleri sorununa çözüm bulmak için yapılacak toplantıyla başlayacak.

Meclis, bu haftaki mesaisine tutuklu milletvekilleri sorununa çözüm bulmak için yapılacak toplantıyla başlayacak. AK Parti İstanbul Milletvekili Doğan Kubat, CHP Konya Milletvekili Atilla Kart ve BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'dan oluşan komisyon, yarın ilk kez biraraya gelecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, BDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken'in, tutuklu milletvekilleri konusunda geçen hafta yaptığı toplantıda alınan karar doğrultusunda oluşturulan komisyon, yarın saat 11.00'de ilk toplantısını yapacak.TBMM Genel Kurulu'nun ise bu hafta  Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Tasarı'yı ele alması bekleniyor.
Danıştay'da bir daire daha kurulmasını, İdari Dava Daireleri Kurulu'nun sürekli hale getirilmesini öngören tasarı, aynı konuda çok sayıda kişiyi ilgilendiren, niteliği aynı olan davaların daha ekonomik ve hızlı görülmesi amacıyla "grup dava" usulü getiriyor.  Aynı maddi ve hukuki sebebe bağlı, birbirine emsal oluşturacak nitelikteki davalar, mahkemece grup dava olarak kabul edilebilecek. Grup dava usulünde, davalardan biri öncelikle karara bağlanacak.  Tasarının getirdiği yeniliklerden olan ivedi yargılama usulü, ihaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemleri, acele kamulaştırma işlemleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yapılan satış, tahsis ve kiralama işlemleri, Çevre Kanunu uyarınca idari yaptırım kararları hariç çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlar, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca alınan Bakanlar Kurulu kararlarıyla ilgili uyuşmazlıklarda uygulanacak. İdari yargıda bazı davaların temyiz mercii Danıştay yerine bölge idare mahkemeleri olacak. Genel Kurul'da ayrıca bazı uluslararası sözleşmeleri onaylayan kanun tasarılarının da görüşülmesi bekleniyor.Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da 7 Ocak Salı günü, Genel Kurul'da sözlü soruları yanıtlayacak.TBMM Dışişleri Komisyonu ise 8 Ocak Çarşamba günü yapacağı toplantıda, Türkiye'nin Portekiz, Tanzanya, Kuveyt, Tayland, Gambiya, Tunus ile çeşitli alanlarda imzaladığı anlaşmaları uygun bulan tasarılar ele alınacak.

YORUMLAR