20.02.2014 15:27
Siyasi partiler toplumsal olaylardan sorumlu

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2013 yıllık raporunda, siyasi partilerin toplumsal olaylarda sorumluluklarına yer verildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2013 yıllık raporunda, siyasi partilerin toplumsal olaylarda sorumluluklarına yer verildi. Kurumun 29 Mart-31 Aralık 2013 tarihlerini kapsayan raporunda, siyasi partilerin  demokratik devletin vazgeçilmez unsurları olduğu vurgulanarak, toplumsal barışın sağlanmasında bireylerin olduğu kadar hükümetlerin ve siyasi partilerin üzerlerine büyük sorumluluklar düştüğüne işaret edildi. İktidar kadar muhalefet partilerinin de insan hakları ihlalleri, temel hak ve özgürlükler konusunda sorumlulukları bulunduğunun tartışmasız bir gerçek olduğu kaydedilen raporda, "Kamusal yararın ön planda olduğu, muhalefet partilerinin kitlesel gösterilerde hukukun üstünlüğünden yana olma mecburiyeti bir tarafa, cebir, şiddet, yasadışı davranışlara karşı koyma ve bunları kınama sorumluluklarının da bulunduğunun altının çizilmesi gerekir" ifadesi kullanıldı.
Raporda, bu anlamda Avrupa Parlamentosu'nun 13 Haziran 2013 tarihli kararına değinilerek, siyasi partiler ile hükümet ve muhalefete getirilen, devlet ile toplumun modernleşmesi ve demokratikleşmesini sağlamak üzere birlikte çalışmaya davet eden çağrısı anımsatıldı. Siyasi partilerin toplumsal olaylardan istifade etmekten kaçınarak, insan hakları, temel hak ve özgürlükler konusunda cepheleşme ve kutuplaşma siyasetinden uzak durması gerektiğinin altı çizilen raporda, "Siyasi partilerin hükümetle hukukun üstünlüğü çerçevesinde işbirliğine giderek, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde cebir, şiddet ve yasadışı davranışlara karşı devlet ile toplumun kaynaşması ve demokratikleşmesine katkıda bulunmaları son derece yerinde olacaktır" denildi.

YORUMLAR