16.04.2014 11:19
Dijital oy sistemi çalışması yok

YSK'nın Cumhurbaşkanlığı seçiminde dijital oy kullanma sisteminin kurulmasına ilişkin herhangi bir çalışmasının bulunmadığı ifade edildi.

YSK'nın, Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde dijital oy kullanma sisteminin kurulmasına ilişkin herhangi bir proje çalışmasının hali hazırda bulunmadığı ifade edildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işleminin dijital sistemde yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesini, YSK Başkanı Sadi Güven'in yazısıyla yanıtladı.
Bozdağ, yanıtında şu bilgileri verdi:

"Anayasanın, dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten Başlangıç Bölümü'nde kuvvetler ayrımının devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği içinde olduğu; Anayasa'nın 79. maddesinde seçimlerin, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılacağı; seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevinin YSK'ya ait olduğu; YSK kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamayacağı;  Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda, YSK'nın görev ve yetkilerini belirten hükümlerine yer verilmektedir. Anayasanın ve  Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun değinilen hükümleri çerçevesinde görev yapan YSK'nın iş ve işlemlerini denetlemeye ve değerlendirmeye yönelik olarak Bakanlığımızın bir görevi bulunmamaktadır."
Yanıtta, YSK Başkanı Sadi Güven'in, YSK kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamayacağının yasada öngörüldüğü, "Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nce 2014 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde dijital oy kullanma sisteminin kurulmasına ilişkin herhangi bir proje çalışması hali hazırda bulunmamaktadır"  ifadesine de yer verildi. 

YORUMLAR