09.01.2014 14:25
Demokratikleşme Paketi TBMM Anayasa Komisyonu'nda

Demokratikleşme paketi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

Demokratikleşme paketi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, kamuoyunda "demokratikleşme paketi" olarak bilinen Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında bilgi verdi. Kuzu, siyasi partilere yardımın her zaman tartışma konusu olduğunu, Anayasa Mahkemesi ve parlamentonun konuya sıcak bakmadığını kaydetti. AB ülkelerindeki uygulamanın sandalye sayısı veya oya göre değişiklik gösterdiğini anlatan Kuzu, dünyada çeşitli düzenlemeler olduğunu, tasarıda yüzde 3'ten fazla oy alanlara yardım yapılmasının öngörüldüğünü hatırlattı.  
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tasarıyı sunuş konuşmasında, paketin AK Parti hükümetleri döneminde atılan demokratikleşme adımlardan biri olduğunu belirterek,  önceki dönemlerde de ülkede demokrasinin kökleşmesi, geliştirilmesi, standardının yükseltilmesi, hukukun üstünlüğünün temini için pek çok demokratikleşme adımı atıldığını anlattı. Kişisel verilerin korunmasının her zaman sorun olduğunu ifade eden Bozdağ, verilerin amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı konusunun Anayasal teminat altına alındığını vurguladı. Kişisel verilerin kanun tasarısının Hükümet tarafından hazırlandığını belirten Bozdağ, "Tasarı, önümüzdeki hafta muhtemelen TBMM'ye sevk edilebilir hale getirilecek, Bakanlar Kurulu görüşmesinin ardından. Şu anda Bakanlar Kurulu'nun görüşülmeyi bekliyor. Tahminen önümüzdeki hafta görüşebilecektir" dedi. Bozdağ, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin tamamının iç hukukun parçası haline getiren Anayasal düzenlemeye işaret ederek, "Maalesef bu düzenlemenin uygulanması, uygulayıcılar bakımından yasa koyucunun iradesine uygun takip ediyoruz mu derseniz, uygulamada bu kuralın yeteri kadar uygulanmadığı ve gözardı edildiği çok açıktır. O nedenle uygulayıcıların, yasalarla ortaya konulan idareyi uygulamalarına yansıtması, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve hukukun üstünlüğünün tesisi bakımından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bireysel başvuru hakkı da ayrıca önemli bir imkan getirdi. Anayasa Mahkemesi'nin bir nevi AİHM gibi farklı bir konuma bürünmesine yol açtı, insanlarımız için yeni bir imkan getirdi" diye konuştu. Tasarı hakkında bilgi veren Bozdağ, siyasi hürriyetlerin ve siyasal örgütlenme hakkının geniş şekilde kullanılmasının önemine işaret ederek, düzenlemenin bu açıdan kanunlardaki bazı kısıtlamaları ortadan kaldırarak siyaset yapanlara daha özgür siyaset yapma ve örgütlenme hakkı tanıdığını söyledi. Bozdağ, siyasi partilere yardımın sınırının yüksekliğinin eleştirildiğini, bunun yüzde 3'e çekilerek daha çok partinin Hazine'den yardım alarak çalışmalarını sürdürmesine imkan tanındığını kaydetti.  

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda önemli düzenlemelerin paket içinde yer aldığını anlatan Bozdağ, özel öğretim kurumlarında Türkçe'den başka dillerde eğitim ve öğretim yapılmasının önünün açıldığını, nefret suçlarında cezanın artırılmasıyla nitelikli haller arasına alınarak konuyla ilgili  önemli adım atıldığını, ayrıca yaşam tarzına müdahale konusunda düzenlemelerin de olduğunu söyledi. 

YORUMLAR