04.05.2021 15:16
Fütürizm nedir? | Fütürizm akımı nedir?

Fütürizmin ne olduğunu merak eden okuyucularımız için hazırlamış olduğumuz bu makalede: "Fütürizm nedir?, Fütürizm akımı nedir?, Fütürizm sanat akımının öncüsü kimdir?, Fütürizm akımı hangi akıma tepki olarak doğmuştur?" gibi soruların cevaplarını bulacaksınız. İşte fütürizm ile ilgili mutlaka bilinmesi gerekenler...

Birinci Dünya Savaşı’ndan önce İtalya’da, öbür Avrupa ülkelerini de etkileyecek biçimde, görsel sanatlar, edebiyat ve müzik alanında, dışavurumculuğun aşırı bir değişkeni olarak ortaya çıkmış, anarşist küçük burjuva bir akım. Fütüristler yaptıkları sanatı geleceğe dayandırmak istemişlerdir. Ama bu çabaları onları geçmişin olumlu başarılarından yüz çevirmeye itmiştir. Fütüristler, olayların değişimini, tüm nesne ve oluntuların değişebilirliğini mutlaklaştırarak, bundan öznel bir biçimde, teknik çağında genelgeler hiçbir şeyin olamayacağı, bir kişinin kendi duygularına bağlı tasarımların canlandırılması gerektiği sonucuna varmışlardır.

Fütürist sanatçılar

Devimi ve gücü gösterdiği için tekniği yüceltmişler; böylece H. Bergson’un, G. Sorel’in ve F. Nietzche’nin felsefelerinin de etkisi altında, sonunda Faşizmin öncüleri olup çıkmışlardır.

Fütürizm nedir? | Fütürizm akımı nedir?

Güzel sanatlarda Fütürizm, mekânsal birlikte zamansal birliği yan yana getirmiştir (eşzamanlılık). Fütürizm, Fransız kübizmi’ni de kuşatmıştır. İtalya’da başlıca fütüristler arasında C. Carra, G. Balla, U. Boccioni ve L. Severini gibi adlar sayılabilir. Almanya’da ise Fütürizm’e en yakın sanatçı olarak G. Grozs gibi sanatçılar görülmektedir. 1909’de yazar Filippo Tommaso Marinetti, "Fütürizm Bildirgesi"ni yayınlamıştır.

Fütürizm sanat akımının öncüsü kimdir?

Filippo Tommaso Marinetti Fütürizm sanat akımının öncüsü kimdir?

Marinetti, Boccioni dışında, Fütürizm’in en önemli kuramcılarındandır. ‘Manifesto delia Scultura futurista’, 1912; ‘Sculta e pittura futuriste’, 1914). ‘Güzel Sanatlar Fütürizm Bildirgesi’nden sonra Fütürizm edebiyata da girmiştir. Fütürizm’in verimli yanlan arasında, fütüristlerin kendilerinin de açıkladıkları biçimde, burjuvaya karşı alınmış bir tavır ile bundan doğan, saymaca dil klişelerinin kökten yerle bir edilmesi (tümce kuruluşu ve sözcük seçiminde başına buyruk duyguların vurgulanması) gibi sonuçlardan söz edilebilir; bu yönde Fütürizm, A. Doblin ve V. Mayakovski gibi ilerici yazarlar için de bir itici güç olmuştur. Fütürizm 1920’lerde Dada’cılık ve gerçeküstücülüğe dönmüştür.

Fütürizm nedir? | Fütürizm akımı nedir?

Müzikte ise, Marinetti’nin bildirgesi uyarınca, İtalyan besteciler her şeyden önce makine ve elektrik çağına karşılık verecek olanakları araştırmışlardır.

Birçok fütürist müzik çabası deneme olarak kalmış, önde gelen bestecilerden hiçbiri Fütürizm’e ne yakınlık göstermişine de bağlanmıştır.

YORUMLAR