19.05.2019 04:13
Liselerde reform!

Önümüzdeki eğitim dönemi hazırlık süreci olacak. Yeni sistem, 2020-21’de tamamıyla uygulanacak. Adaptasyon problemi yaşanmaması için 9. sınıflarla başlanacak.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni ortaöğretim sisteminin ayrıntılarını anlattı. İstanbul’da konuşan Bakan Selçuk, şunları söyledi: Gelecekte inanılmaz farklı bir çağ yaşanacak; biyolojik olanla dijital olanı aynı bedende bütünlemeyi hedefleyen bir çağ. Beynimize yazılım yüklenmesi mümkün olabilecek. Bu açıdan Türkiye’de eğitimi sadece sınıflarda sınırlandıramayız. Eğitim deneyime yönelik yapılmalı. Atölye ve laboratuvarlar daha çok kullanılmalı, matematik teori değil uygulama ile ilişkilendirilmeli. Bütün derslerimiz bir disiplin odağında yürüdüğü için bunları parça parça öğrenmek çocukların zihninde bütünleşme oluşturmuyor. Çocuğun derinleşmesi lazım. Ders sayıları da azalmalı. Çünkü bir çocuğun 15-16 dersi gerçekten anlaması, içselleştirmesi mümkün olmuyor. Meraklı oldukları alanlarda derinleşmeye ihtiyaçları var. Soru çözmek başka bir şey, problem çözmek başka bir şey. Bir çırpıda eğitim sisteminin değişmesi bekleniyor. Ama önemli olan değiştirmek değil, ne yaptığını bilmek. Bizim 2023 Vizyonu ile yapmak istediğimiz şey bütünsel bir fotoğraf vermek. Biz çok büyük bir gökdelen inşa ediyoruz ve bunun projeleri şu diyoruz. Her adımımızı stratejik atıyoruz. O sebeple biraz zamana ihtiyacımız var. Üç yıllık bir takvim yayınladık. 2019-2020 yılı hazırlık, 2020-2021 senesi ise, 9. sınıfın ilk dönemi olacak. Yeni sistemin ilk sınavı 2024 yılında yapılacak. Sınav amaç hâline gelmeyecek araç olacak. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Çünkü ciddi parasal yatırım gerekli. 

DERSLER YARIYA İNDİ
Yeni eğitim sistemi, 2020 eylül ayından itibaren 9. sınıftan başlayarak uygulanacak. Yeni sistemde en dikkat çeken başlık ders sayılarının azalması. Buna göre;
¥ 9. sınıfta 15-16 olan ders sayısı 8’e,
¥ 10. sınıfta 15-16 olan ders sayısı 9’a,
¥ 11. sınıfta 12-15 olan ders sayısı 9’a
¥ 12. sınıfta 12-15 olan ders sayısı 7’ye düşürüldü.

Akademik Gelişim Programı (AGEP) adıyla bütüncül bir yapıya kavuşturulan akademik dersler Anadolu Liseleri için 9-11. sınıflarda haftalık 35, 12. sınıflarda ise 24 ders saati olarak belirlendi.

HEY DÖNEMİ BAŞLIYOR
Hayal-Etkinlik-Yaşam (HEY) temalarında çalışmalarla değerlendirilmek üzere haftalık 5 saatlik zaman dilimleri planlandı. Bu sürelerde öğrenciler, tasarım ve uygulama becerilerini geliştirecek etkinlikler yapıp topluma çalışmalarıyla hayatla ilişki kuracak. Bu amaçla, 9-11. sınıflarda haziran ayları ağırlıklı olarak portföy, sunum ve değerlendirme çalışmalarına ayrıldı. Buradaki amaç öğrencilerin sadece akademik değil sosyal ve duygusal becerilerinin en üst düzeyde gelişiminin sağlanması yoluyla dengeli bir eğitim sisteminin oluşturulması. Bu çerçevede, lisenin ilk üç yılında haftalık okul zamanı; 35 saati AGEP, 5 saati HEY olmak üzere toplam 40 saat olacak.

ÖĞRENCİLER KARİYERİNİ PLANLAYACAK
Üniversite öncesinde öğrenciler, seçecekleri disiplinler üstü kariyer dersleriyle hem bir üst eğitim akademisine daha kararlı bir seçim yaparak geçecek hem de ilgi ve yetenekleri temelinde iş dünyasıyla buluşmaya hazırlanacak. Bu amaçla 12. sınıfta haftalık çizelge; akademik ders saatleri 24, proje ve sertifika çalışmaları 6, destek ve rehberlik çalışmaları da 10 olmak üzere toplam 40 saat olarak planlandı. Öğrencilerin lise dönemi boyunca kendilerini tanımaları ve hayatın diğer aşamalarını daha etkili yönetmelerini sağlamak üzere her okula Kariyer Ofisleri kurulması yoluna gidildi. Kariyer ofisleriyle öğrencilerin, bütün alanlardan seçecekleri dersler aracılığıyla daha dengeli bir müfredat içinde kendilerini yetiştirmeleri hedefleniyor. Başta sertifika programları olmak üzere öğrencilerin okul içi ve okul dışında edinmeleri gereken beceri alanları müfredat içine alınarak okul zaman planlamasına dâhil edildi.

 

Kaynak : Türkiye Gazetesi
YORUMLAR