11.04.2014 13:22
Damacana suya başka su karıştırılamayacak

Üretim izinli bir suya başka su karıştırılması durumunda üretim izinleri iptal edilecek.

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Halkın tüketimine sunulan içme-kullanma suyu denetim ve analiz işlemleri suyun kalitesinin denetimi niteliğinde olacak. Mevzuata uygunluk denetimi amacıyla alınacak su numuneleri, İl Sağlık Müdürlüğünce alınacak. Alınan su numunelerinin analizleri kurumca yetki verilen laboratuvarlarda yaptırılacak. Kurumca yapılacak veya yaptırılacak her türlü tetkik ve tahlil bedeli ilgili mahalli idarece karşılanacak. Belediyelerce ödenecek tetkik ve tahlil bedelleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına belediyelerce tahakkuk ettirilecek su kullanım bedellerinden mahsup edilecek.
Yönetmeliğe göre izne bağlanmış kaynak ve içme sularının, hijyenik şartları uygun tank, tanker gibi araçlarla taşınması, hijyenik şartları uygun olan depolarda depolanması ve il sağlık müdürlüğünden izin alınması şartıyla toplu olarak yemek ve sair gıda maddesi hazırlamak veya istihdam ettiği elemanların ya da hizmet sunduğu kişilerin su ihtiyacını karşılamak veya endüstride herhangi bir maddenin üretiminde kullanmak üzere nitelikleri belirtilen kaynak veya içme sularını tercih eden kuruluş ve işletmelerden günde 500 litreden fazla ihtiyacı olanlara temin edilebilecek. Bu sular, başkalarına satılamayacak.

Su numunelerinden bedel alınmayacak
Kaynak ve içme sularına verilen üretim izinleri, üretim izni verildiği sıradaki şartları kaybetmesi, yapılan denetimlerde faaliyet göstermediğinin tespit edilmesi ve tespit tarihinden itibaren 1 yıl içinde faaliyete geçmemesi, izinli bir suya başka su karıştırılması, aynı kaynaktan farklı bir isimle kendisi veya başka gerçek veya tüzel kişi adına su dolumu yapılması, izin verme sürecinin herhangi bir aşamasında sahte ve yanıltıcı belge ibraz edildiğinin tespit edilmesi durumunda iptal edilecek.
İzinleri, bir suya başka su karıştırılması, aynı kaynaktan farklı bir isimle kendisi veya başka gerçek veya tüzel kişi adına su dolumu yapılması veya izin verme sürecinin herhangi bir aşamasında sahte ve yanıltıcı belge ibraz edildiğinin tespit edilmesi durumunda iptal edilen kaynak ve içme suyuna 6 ay süreyle üretim izni verilmeyecek. Alınan su numuneleri için herhangi bir bedel ödenmeyecek.

YORUMLAR