1 / 30

1. En büyük kuş türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Pelikan
B. Emu
C. Deve kuşu
D. Kartal