1 / 9

Hükümet; gençlere iş ve kariyer yolunu açmak için önemli bir projeyi daha yaşama geçiriyor.