Hindistan halkı yaklaşık olarak 2000 yıldır şeker kamışından elde ettikleri şekeri kristal haline getiriyorlar. Büyük İskender’in adamları Hindistan’a ulaştıklarında arı olmadan bal üretildiğini gördüklerinde hayli şaşırmışlar.