"Şerefli mevkilere yükselmek güç olduğu halde yüksekten düşmek çok kolaydır." Beydaba (Kelile ve Dimne)