1 / 8

1. Bu resimde ilk hangisini görüyorsunuz? (Fil mi, ağaçlar ve kuşların altında iki kulübe mi?)