1 / 12

1707 yılında Rus Çarlığı'na isyan ederek Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuban ordusuna sığınan Don Kazakları, 33 yıl Ruslarla savaştıktan sonra padişahın teveccühünü kazanarak Osmanlı topraklarına yerleşme hakkı elde etti.