Kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere ilave tediye ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu.