"Yalan: Sayıştay’ın denetiminde ortaya çıkan zarar toplamı 753 milyon Doğru: 753 milyon TL kamu zararı, hiçbir Sayıştay raporunda mevcut değildir. Sayıştay raporuna göre, 108 bin 313 TL söz konusudur. Hukuki süreç devam ediyor.