1 / 11

Başkan Recep Tayyip Erdoğan`ın 100 günlük eylem planında açıkladığı maddelerden birisi hayata geçiyor...