14.01.2015 09:06
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren uyarı

Ücretini geç alan işçiler dikkat! İşveren, geç ödemede faiz ödemek zorunda. Gününde ödenmeyen ücretler için en yüksek mevduat faiz oranı uygulanır

Maaşı geç ödenen, fazla mesai, bayram çalışması ücretleri verilmeyen işçi ne yapmalı?, Hesaplamalar nasıl yapılmalı? Eksik ödeme nasıl anlaşılır? gibi pek çok sorunun yanıtını bu yazı dizisinde bulacaksınız.
İşte ücret konusunda sorularınızın yanıtları:

Ücret nedir?
Ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.
Asgari ücret nedir?
İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını, günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrete denilir.
Ücret ne zaman ödenir?
Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.
Gününde ödenmeyen ücretlere faiz uygulanır mı? Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.
Bono ile veya kuponla ücret ödemesi yapılır mı?
Bonoyla, kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz.
Ücretin Türk parası ile ödenme zorunluluğu var mı?
Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak, yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir.
Ücret alacaklarında zaman aşımı süresi ne kadardır?
Beş yıldır.
10 İŞÇİ VARSA BANKA ZORUNLU
İşçilerin ücretleri banka aracılığı ile ödenmek zorunda mıdır?
4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması halinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni kesintileri düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdür.
10 işçinin altında işçi çalıştıran işverenler de işçi ücretlerini isterlerse bankalar aracılığı ile ödeyebilir mi?
10 işçinin altında işçi çalıştıran işverenler de işçi ücretlerini isterlerse bankalar aracılığı ile, isterlerse elden ödeyebilir.
BANKAYA YATIRMAMANIN CEZASI VAR
Bankalar aracılığı ile ücret ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenler hakkında, idari para cezası uygulanır mı?
10 işçi çalıştıran yerlerde ödemelerin banka aracılığıyla ödenmesi zorunlu. İşveren bu yükümlülüğünü yetirene getirmezse, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bölge müdürlükleri tarafından işveren ve işveren vekiline bu durumda olan her işçi ve her ay için 4857 sayılı İş Kanunu'nun 102/a maddesi gereğince idari para cezası uygulanır.
ÜCRETİN TAMAMINA HACİZ OLMAZ
İşçilerinücretlerinin ne kadarı haczedileme
İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir.
Kaynak Takvim

YORUMLAR