20.10.2019 05:37
Gıdada vurguna geçit yok

Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticaretini yapan tüccar ve komisyoncular 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dâhil olacak. Böylece gıda ürünlerinde yapılan vurgunların önüne geçilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, tüm tarafların tek kaynaktan bilgilenmelerinin temin edilmesi ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, e-Belge ve e-Defter zorunluluğu için öngörülen ciro limitleri 10 milyon liradan 5 milyon liraya düşürüldü. e-Fatura zorunluluğu bulunan mükellefler, aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçecek ve mücbir sebepler haricinde tüm faturalarını elektronik ortamda düzenleyecek. Öte yandan düzenleme ile vergisel açıdan kritik sektör ve mükellef grupları da uygulamaya dahil edildi. Bu kapsamda Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticaretini yapan tüccar ve komisyoncular 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olacak. Böylece fiyat oyunları ve kayıt dışı hareketlerle vurgun yapılmasının önüne geçilecek. İşte yeni düzenlemenin getirdikleri:
¥ e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçecek. e-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olmamakla birlikte, vergiler dâhil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5 bin lirayı, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30 bin lirayı aşması hâlinde faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak mükelleflere açtığı portal aracılığıyla düzenlenecek.

¥ Tüm serbest meslek erbapları 2020 yılı haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenleyecek.
¥ İş yeri adres değişikliğinde vergi dairesi nakil işlemlerine ait süreçler ise kısaltılarak kolaylaştırıldı. Adresini değiştiren mükelleflerin yeni vergi dairesine müracaat etmesi yeterli olacak, yeni vergi dairesince işlemlerin tamamlanmasıyla eski vergi dairesine ilişkin terk işlemleri elektronik sistemler aracılığı ile otomatik olarak gerçekleştirilecek.

YORUMLAR