01.02.2019 18:44
YÖK'ten 'gayriresmi üniversite şubeleri' için uyarı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) bazı yabancı üniversitelerin Türkiye'de açtığı gayriresmi şubelere itibar edilmemesi gerektiği uyarısında bulunularak, buralardan alınan diplomaların geçerliliğinin olmayacağı bildirildi.

YÖK tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de faaliyet gösteren  yükseköğretim kurumları ile ilgili düzenlemelerin Anayasa'nın 130'uncu maddesi  ile belirlendiği, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip  üniversitelerin ancak devlet tarafından kanunla ve devletin gözetim ve denetimine  tabi olarak kurulabileceği anımsatıldı.

Üniversiteler ve bağlı birimlerinin kuruluş ve işleyişlerinin de  kanunla düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, yurt dışındaki üniversitelerden  alınan diplomaların denklik işlemlerinde Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları  Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nin yükseköğretim kurumları ve programlarının  tanınmasıyla ilgili maddelerinin öncelikli olarak göz önünde bulundurulduğu  kaydedildi.

Söz konusu yönetmelikte bir yükseköğretim kurumunun tanınması için  "Bir ülkenin yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet  gösteren kurumların menşe ülke ve faaliyet gösterdiği ülke tarafından yasal  olarak tanınıyor olması gerekir." düzenlemesine işaret edilen açıklamada, şunlar  kaydedildi:

"Son günlerde kurulumuza yapılan başvuru ve ihbarlardan, merkezi yurt  dışında bulunan yabancı üniversitelerin ülkemizde sözde şubeler açtığı ve  mezunlar verdiği anlaşılmaktadır. Asıl merkezleri Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde  olan ve ülkemizde Gaziantep, Mersin, Antakya, Şanlıurfa, Bursa, İstanbul, Ankara  gibi şehirlerde 'üniversite kampüsü ya da şubesi' adı altında apartman  dairelerinde gayriresmi olarak faaliyet gösteren sözde üniversite şubelerinin,  sosyal medya aracılığıyla öğrenci toplamaya çalıştığı tespit edilmiştir.

Kuruluş ve işleyişine dair hiçbir yasal dayanağı olmayan, resmi  statüsü bulunmayan, eğitim ve öğretim açısından ülkemizdeki hiçbir usul ve esasa  uymayan bu yapılanmalara itibar edilmemesi gerekmektedir."

"DİPLOMALAR REDDEDİLECEK"

Açıklamada, "Sözde üniversite eğitiminin, apartman dairelerinde ya da  uzaktan eğitim yolu ile yükseköğrenimin gerektirdiği nicelik ve nitelikten yoksun  olarak, gerekli akademik ve mesleki kazanımlar sağlanmadan, kısa sürede ve  özellikle ülkemizdeki sığınmacılara yönelik olarak verildiği ve öğrencilerin  orijinal diplomalarla mezun edildiği anlaşılmaktadır." tespiti paylaşıldı.

Söz konusu diplomalarla ilgili uyarının yapıldığı açıklamada,  "Ülkemizin gelişmekte olan yükseköğretim sistemini ve kalitesini bu tür yıkıcı  etkilerden korumak için tanınmayan ve ülkemizde yasal olmayan bir başka ülkede  bulunan üniversiteye ait yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların ilgili  mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak reddedileceği hususu kamuoyumuzun  bilgisine saygıyla sunulur." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR