04.12.2014 09:07
TEOG yerleştirmelerinde açık lise önerisi!

TEOG sonuçları ve yerleştirmelerde açık lise alternatifi sunuldu. TEOG ile yerleşemeyen öğrenciler açık lise seçeneklerinden faydalanabilir.

TEOG sonuçlarına göre yapılacak yerleştirmelerde yeni düzenlemeler yapılıyor. TEOG sonuçlarına göre yapılacak tercihlerde özel lise kayıtlarının erkene alınacağını açıklayan MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in ardından TEOG sonuçları sonrası açık lise alternatifinin de değerlendirilebileceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi yerleştirmelerinde yaşanan sorunları çözmek için yaptıkları çalışmalar kapsamında, bu yıl açık lise kayıtlarını erken bir tarihe alacaklarını belirterek, " Kaydını yapmayan ya da açık liseye devam etmek isteyen çocuklarımızın da kaydını aynı tarihte açık liseye yapacağız" dedi. Tekin, AA muhabirinin 19. Milli Eğitim Şurası ve eğitim gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Milli Eğitim Şurası'na ilişkin sürecin mevzuatla düzenlendiğini, gündemde nelerin olacağı, hangi konularda karar alınacağının ayrıntılı bir biçimde yönetmelikte yer aldığını anlatan Tekin, yönetmeliğin 15. maddesinde, şuranın gündemi dışındaki konularda karar alamayacağı şeklindeki düzenlemenin bulunduğunu aktardı.  Tekin, "Dolayısıyla tanımlanmış gündem içerisinde karar alınabilir.
Onun dışındaki konularda karar alınmaz. Karma eğitim de bu anlamda bu şuranın gündemi içinde yer alan bir konu değil" bilgisini verdi. Tekin, karma eğitimin kaldırılması yönünde bir önerinin, şuraya sunulması halinde sonucun ne olacağına ilişkin soru üzerine, "Bu öneriyi sunabilirler. İlgili arkadaşlar görüşlerini dile getirebilirler. Ama bu konuda gündem dışı olduğu için herhangi bir karar alınması mümkün değil. İlgililer ancak sonraki şuralar için gündem konusu edinmek üzere önerebilirler. O da tartışılabilir, konuşulabilir. Ama bir karar alınması mümkün değil" dedi. Şuraya ilişkin, 10 çalıştay yaptıklarını ve bu çalıştaylar sonucunda ortaya çıkan konu başlıklarıyla ilgili karar alınabileceğini tekrarlayan Tekin, belirlenen konu başlıklarını da bakanlık olarak kendilerinin belirlemediğini, şura katılımcılarının önerileriyle gündemin oluşturulduğunu söyledi.

Değerler eğitimiyle ilgili kararlar önemli olacak
Komisyonlarda değerler eğitiminin de tartışıldığının hatırlatılması üzerine Tekin, değerler eğitimiyle ilgili tartışmaların komisyonda gündeme getirileceğini, orada alınacak kararların kendileri için yol gösterici olacağını, uygulamaya geçirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.  Değerler eğitimi ile ilgili MEB'in şura dışında başka bir çalışmasının bulunup bulunmadığının sorulması üzerine de Tekin, şunları kaydetti:
 "Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasında, 'kendi kültürü, geleneği, değerleriyle ve tarihiyle çelişen bir eğitimin dünyanın hiçbir yerinde olmadığı, bunun eğitim süreciyle çelişen uygulamalar olduğunu' söyledi. Bu zaten MEB’in üzerinde çalıştığı konulardan bir tanesiydi. Biz, MEB bünyesindeki okullarda okutulan ders kitaplarının içerisinde bu tür ifadelerin, bu tür hususların ayıklanması için ilgili çalışmalarımızı zaten başlatmıştık. Bunun dışında değerler eğitimiyle ilgili hususların nasıl müfredat içerisinde yer verileceği, şurada alınacak kararlar bizim için önemli olacak. O zaman da onları değerlendireceğiz."
Takviye kurslarında yoğun ilgi

Yusuf Tekin, dershanelerin özel okula dönüştürülmesi konusunda yeni bir gelişme olup olmadığı sorusu üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, dershaneler konusundaki kararlılığı ve bakanlığa yönelik desteği için teşekkür etti.

Dershanelerin fırsat eşitliğini engellediğini ifade eden Tekin, Bakanlığın, dershaneler konusunda aldığı kararların hep çarpıtıldığını ve yanlış aksettirildiğini vurguladı.

Dershanelerin Türkiye'deki eğitim sistemi içinde doğru bilinen bir sürü şehir efsanesini üreterek ayakta kalan mekanizmalar olduğunun altını çizen Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Mesela 'fırsat eşitliğini sağlıyor dershaneler' iddiası... Koca bir yalan, böyle bir şey yok. 300-500 TL’lik ücreti olan dershanelerden 30-40 bin TL’ye uzanan geniş bir yelpaze var. Bu tam tersine fırsat eşitliğini sağlayan değil, fırsat eşitliğini engelleyen bir durumdu. Cumhurbaşkanımız da konuşmasında ona atıfta bulundu ve eğitime herkesin eşit düzeyde ulaşması için MEB müfredatının bir üst eğitim kurumuna yerleştirilme sınavlarında başat unsur olacağını, sürecin tamamen bununla sınırlı olacağını, tüm çocukların eğitime eşit düzeyde ulaşması için tedbirler alınacağını söyledi.

Biz, zaten bunun çalışmalarını yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Başbakan olduğu dönemdeki talimatlarıyla başlatmıştık. Hafta sonları ve hafta içinde okullarda ve halk eğitim merkezlerinde, çocuklara okullardaki derslerini takviye edici nitelikte kurslarımızı başlattık. Çok yoğun bir ilgi var. Bu yoğun ilgiyi karşılamakta zorlandığımız yerler oldu. Bunun altını çizmek lazım. Öğretmenlerimizden, çok yoğun talepler var, öğrencilerimizden çok büyük talep var. Biz de üzerimize düşeni yapacağız."

TEOG yerleştirmelerinde özel okul kayıt takvimi erkene alınacak

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, lise yerleştirmelerinde yapılacak değişikliklere dair soruyu da yanıtlayan Tekin, sisteme ilişkin yaptıkları araştırmalarda sınav süreciyle ilgili memnuniyetin yüzde 100'e yakın olduğunu söyledi.

Okul derslerinin sınav kapsamında olması, müfredat dışında soru sorulmaması, öğrencilere dinlenme imkanı verilmesi, sınavın rutin okul faaliyeti olarak algılanması, yanlışların doğruyu götürmemesi ve telafi sınavlarının yapılmasının çocuklar için çok olumlu konular olduğunu aktaran Tekin, ancak sınava ilişkin memnuniyeti, yerleştirme sürecinde yaşayamadıklarını vurguladı.

Bu yıl 1 milyon 170 bin dolayında öğrenciyi tercihine yerleştirdiklerini, 120-130 bin dolayında öğrencinin ise tercihlerine yerleşemediğini ifade eden Tekin, yerleştirmedeki sorunları çözecek yeni tedbirlerin neler olacağı konusunda yaz boyunca çalıştaylar yaptıklarının altını çizdi.

Çalıştaylarda gelen önerilerden birisinin, özel okulların kayıt sürecinin erken başlaması yönünde olduğunu kaydeden Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özel okullara kayıt sürecini yerleştirme sürecinden biraz önceye çekeceğiz. Özel okullar öğrencilerini kaydedecekler, isteyen öğrenci özel okula kayıt yaptıracak, isteyen öğrenci de kamu okullarındaki kayıt takvimini bekleyecek ve oradaki yerleştirme sürecine dahil olacak. Ama hiçbir şekilde kamu değil, özel okula gitmek isteyen çocuk da özel okula kaydını yapacak ve bizim sistemimizden düşmüş olacak. Ama sonra fikrini değiştirip kamu okuluna gelmek isterse eğer nakil prosedürüne tabi olarak gelebilecek. Böyle bir öneri var, bu öneriyi de değerlendiriyoruz."

Tercihte bulunmayanları için sunulan alternatifleri de değerlendiren Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitime göre, 8. sınıfı bitiren tüm çocukların liseye kayıtlarının yapılması gerektiğine işaret etti. Yusuf Tekin, şunları kaydetti:

"Bir başka alternatifimiz de açık lise. Bunu da değerlendireceğiz. Kaydını yapmayan ya da açık liseye devam etmek isteyen çocuklarımızın aynı tarihte açık liseye kaydını yapacağız. Bu yılki sorun şuradan kaynaklandı: Açık lise kayıtları çok geç yani ekim ayı içinde başladı ve dolayısıyla TEOG  yerleştirmeleri sürecinde, açık liseye gitmek isteyen çocuklar tercihlerini yapamadılar. Bu yıl o kayıtları da biraz erkene alacağız. Normal TEOG yerleştirmelerini aynı tarihe alıp ikisini birlikte yapmış olacağız."

Eğitim öğretim desteği

Bu yıl özel okula devam eden öğrencilere verilen eğitim-öğretim desteğinin gelecek yıl verilip verilmeyeceğine ilişkin soru üzerine Tekin, özel okullarda bu yıl 250 bin öğrenciye teşvik verildiğini belirtti. Desteğin, kamu okullarından özel okula geçenlere verildiğini dile getiren Tekin, "Mantığı da özel okullar, kamudaki yükü alıyorlar idi. Önümüzdeki yıl da bu uygulama devam edecek, aksayan kısımları varsa aksayan kısımlarla ilgili olarak değişiklikler yapabiliriz. Sahadan gelen talepler doğrultusunda değişiklikler yapılabilir. Şu anda bu konuda net olarak ne tür bir değişiklik yapacağımızı söylememiz doğru olmayabilir" diye konuştu.
TEOG mazeret sınavları 13-14 Aralık'ta

Mazeret sınavları ise 13-14 Aralık'ta yapılacak. İkinci dönem ise merkezi ortak sınavlar, 29-30 Nisan 2015'te, mazeret sınavı ise 16-17 Mayıs 2015'te gerçekleştirilecek.
TEOG'da 700 tam puan üzerinden yapılacak

Merkezi ortak sınavlarda alınan puanlar, yıl sonu başarı puanı hesaplamasına dahil edilecek. Her dönem yapılan ortak sınavlarda ağırlıklandırılmış puanların hesaplanmasında; Türkçe, matematik, fen ve teknoloji dersleri için dört; T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi için iki katsayısı o dersin puanı ile çarpılarak her bir dersin ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacak. Bu puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacak. Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında ise öğrencilerin 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacak, elde edilen toplam ikiye bölünerek merkezi sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan hesaplamasında kullanılacak. Bu puanlama ise 500 tam puan üzerinden yapılacak.
Öğrenciler TEOG sorularını basit buldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının ilk gün ki oturumu Erzurum'da sona erdi.
 
TEOG sınavı Erzurum'daki ilköğretim okullarında yapıldı. Ülke genelinde ise 15 bin 353 okulda, 93 bin 589 salonda sınav gerçekleştirildi. Erzurum'da 3 bine yakın öğrenci TEOG sınavına girdi. İlk gün sınavdan çıkan öğrenciler soruların kolay olduğunu belirtti. İlk gün öğrenciler, Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden sınav oldu. Ortak sınavın ikinci oturumu yarın yapılacak. İkinci oturumda, fen ve teknoloji, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil ders yazılıları gerçekleştirilecek
Ortak sınavlara giremeyenler mazeret sınavına alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen birinci dönem ortak sınavlarına, olumsuz hava koşulları nedeniyle giremeyen öğrencilerin 13-14 Aralık'ta mazeret sınavına alınacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 8. sınıflar için dönem ortak sınavların, 6 temel ders için, dün ve bugün ülke genelinde, olağanüstü haller ve özel durumlar dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri okullar ile yurt dışında, KKTC ve Bakanlığa bağlı okulların bulunduğu yurtdışı sınav merkezlerinde, Türkiye saatiyle 09.00, 10.10 ve 11.20'de aynı anda başladığı ve saat 12.00'de sona erdiği bildirildi.
 
Türkiye  ve yurtdışı sınav merkezlerinde sınav uygulamasının eş zamanlı olarak gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, sınavın birinci oturumunda; Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden; ikinci  oturumunda ise fen ve teknoloji, T.C inkılâp tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden sınavların gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Ülke genelinde 970 sınav merkezinde, 15 bin 353 okulda 1 milyon 287 bin 847, yurt dışında 8 ülkede, 15 sınav merkezinde, 742 olmak üzere toplam 1 milyon 288 bin 589 öğrencinin katılması planlanan ortak sınavlarla ilgili sınav evrakının yer aldığı sınav güvenlik kutularının, Bakanlık tarafından sınav merkezlerine sorunsuz bir şekilde ve zamanında ulaştırıldığı bildirildi. Ancak, bölgesel olarak kar yağışının yoğun olduğu ve taşımalı eğitim kapsamında olan illerden bugün itibarıyla Bakanlığa ulaşan bilgilere göre, Konya'da 55, Karaman ilinde 6 olmak üzere toplam 61 okulda sınav yapılamadığı açıklandı.

Bu illerden Konya’da bin 556, Karaman’da 193 öğrenci sınava giremediği belirtilen açıklamada, sınava olumsuz hava koşulları  nedeniyle giremeyen öğrencilerin 13-14 Aralık'ta yapılacak mazeret sınavına alınacağı duyuruldu. Bakanlık açıklamasında, ortak sınavın başarı ile gerçekleştirilmesinde büyük katkıları bulunan il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine, okul idarecilerine, öğretmenlere, öğrenci ve velilere teşekkür edildi. Açıklamada, sınavın başta öğrenci, öğretmen ve veliler olmak üzere tüm eğitim camiası ve ülkeye hayırlı olmasını temennisinde bulunuldu.

YORUMLAR