27.10.2021 06:19
Hukuk, sağlık ve mühendislikte: Asgari başarı puanı artırıldı

Eğitimde kaliteyi yükseltmek isteyen YÖK, mezuniyet sonrasında doğrudan meslek icra yetkisi veren mesleklerin taban puanını artırmaya karar verdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartının artırılması ve bu uygulamanın kapsamının genişletilmesine karar verdi.

Dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 itibarıyla en az 2 üniversitenin ilk 100’e ve en az 5 üniversitenin de ilk 500’e girmesi sağlanacak. Araştırma üniversiteleri öncelikli olmak üzere, belirlenen hedefe ulaşma potansiyeli olan üniversiteler için performans kriterleri belirlenecek. Öncelikli sektörler başta olmak üzere, plan döneminde doktora mezun sayısı yıllık ortalama 15 bine çıkarılacak. Yükseköğretim kurumlarının kontenjanları, sektörel ve bölgesel beceri ihtiyaçları, üniversitelerin kapasiteleri, arz-talep dengesi ve mevcuttaki programların asgari doluluk oranları dikkate alınarak belirlenecek.

Ayrıca YÖK ve üniversitelerin çalışmasıyla üniversiteye girişte baraj puanlarına ilişkin de çalışma yapılacak. Buna göre, mezuniyet sonrasında doğrudan meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartı artırılacak ve bu uygulamanın kapsamı genişletilecek.

YÖK bünyesinde üniversitelerin verilerini düzenli olarak takip eden, raporlayan ve bu bilgileri kamuoyu ile paylaşan mevcut izleme ve değerlendirme sistemine ilişkin tanımlanan kriterler iyileştirilecek, veri bütünlüğü sağlanacak. Yükseköğretim sistemindeki nitelikli uluslararası öğrenci sayısı artırılacak

YORUMLAR