29.01.2014 23:26
Milli Piyango çekilişi sonuçları - 29 Ocak MPİ bilet sorgula

Milli Piyango 29 Ocak tarihinde çekilişler bugün yapıldı, işte Milli Piyango 29 Ocak çekilişi sonuçları, şanslı numaralar.

29 Ocak 2014 Milli Piyango çekilişi sonuçları açıklandı. Milli Piyango 29 Ocak çekilişi sonuçları. 29/01/2014 Tarihli Çekiliş Sonuçları için tıklayınız. Milli Piyango çekiliş sonuçları 29 Ocak.Milli Piyango çekilişi sonuçları bu akşam burada olacaktır.İşte 29 Ocak Milli Piyango Çekilişi sonuçları sizlerle... Milli Piyango Nasıl Oynanır? Milli Piyango,bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Milli Piyango,Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULA TIKLA

Milli Piyango,başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır. Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler. Milli Piyango,Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.
29 Ocak Milli Piyango Sonuçları

2000000 TL ikramiye kazanan numaralar

046312

200000 TL ikramiye kazanan numaralar
519068
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
304253 369102
2000 TL ikramiye kazanan numaralar
001568 013767 014632 016711 018003 040861
063135 074199 090292 095321 099191 112766
114672 121380 123037 136116 139913 140679
149577 150026 162242 170118 172261 174199
184632 184787 188372 199801 221122 224270
224855 228786 232234 237703 247691 255146
261105 265724 269616 287048 296632 317013
322425 323859 356723 359167 375154 380656
399698 415247 415280 424129 427533 433705
437922 450090 452645 457118 466146 466175
472879 486422 490954 498621 504876 526091
537237 540837 549182 551772 555857 565559
571928 576346 580535 582980 589710 590620
604869 605678 605951 611754 613776 619700
658486 672377 685398 685406 685897 694867
712192 713258 724973 726525 735765 750221
777796 789423 792029 796432
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
001533 002142 008905 021514 040066 043401
043680 048534 049507 050548 076324 078291
082120 082902 090956 097487 107794 109979
112529 118151 119973 122908 122921 123035
123052 123552 127166 127290 130277 131872
131885 140622 151269 152148 153964 157613
158911 159109 165652 169064 173835 180071
194644 196367 200943 203246 204880 211234
213295 219119 222596 228524 230851 243687
251866 257971 262590 268437 269118 271328
283345 284375 291891 293675 293699 298654
299406 310887 311752 320049 321371 322475
331626 336407 336949 352894 365015 381566
387557 393320 395824 401496 420501 421339
441220 446717 454504 457751 486278 487061
490324 497456 497914 501449 502144 509113
510345 511636 512246 516588 517619 519173
521495 525771 525952 529278 531163 535100
538831 553865 556751 560827 562049 563072
572179 578185 594709 605164 605484 612312
619622 619916 620616 621120 622227 624822
636410 642141 655792 685508 689615 704304
705952 709573 710982 716300 717945 720469
725791 738279 739534 757761 758510 767531
768306 769232 769530 774728 784914 794827
500 TL ikramiye kazanan numaralar
000238 007289 007352 011706 012647 016893
020613 022344 022792 023516 026347 027254
031832 037968 041120 041942 048052 050560
050933 054204 056585 061336 063163 064803
065183 067758 071317 081683 095368 101112
102415 103311 120005 122628 123020 130246
137066 138270 139150 142657 144380 161764
162604 171511 172234 173516 178552 183831
191852 196454 197792 200276 202435 205043
212672 213838 220987 225738 226455 230967
232512 237626 252205 256694 259437 269542
270092 274428 276505 278638 280744 281599
290512 292018 296513 300028 302516 317053
319323 330181 335316 344210 344225 354209
357122 361398 363453 363901 364684 367838
370245 371340 374732 380044 380387 385888
393575 394116 396062 399821 400615 413509
414320 417090 421122 425963 427255 428870
430785 436092 439298 444470 445634 448433
449141 450323 451212 470364 471302 472040
476924 477394 478428 479665 479865 483986
485184 488853 490899 501396 504698 509454
510537 513875 514370 523022 533641 542850
543752 544495 546542 547642 548701 557217
566734 566938 585813 585921 587811 603025
603797 609402 617972 625118 631109 638422
644192 650523 663036 669258 671027 673712
676121 677297 677820 679600 686427 693512
694133 699786 708131 709042 713334 714566
717101 721873 722021 722145 724724 725077
726126 728258 729804 730932 734300 734516
734776 740919 747222 752283 752367 755599
775228 777651 784596 790601 791157 791789
794570 798384
Son 5 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
01010 03847 06177 07509 08834 13746
17367 18741 18795 19802 20433 26158
30467 30511 31241 33023 38059 41984
43320 44158 49716 50682 53082 53632
61070 68434 68954 69204 77680 78175
80159 82043 83574 85730 89523 90676
91160 91363 95285 96303
Son 4 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
0258 0968 1081 1126 1276 2014
2186 2958 3202 4216 4470 4572
5025 6302 6344 6513 6839 7974
8697 9051
Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
100 206 494 519 665 687
704 847 888 894 996 997
Son 2 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar
12 13 17 36 42 52
54 61 67 73
Son 1 rakamına göre 20 TL ikramiye kazanan numaralar
1 6
2000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
006312 016312 026312 036312 040312 041312
042312 043312 044312 045312 046012 046112
046212 046302 046310 046311 046313 046314
046315 046316 046317 046318 046319 046322
046332 046342 046352 046362 046372 046382
046392 046412 046512 046612 046712 046812
046912 047312 048312 049312 056312 066312
076312 086312 096312 146312 246312 346312
446312 546312 646312 746312

Milli Piyango İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir. Milli Piyango İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir. Milli Piyango bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez. Milli Piyango Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir. Milli Piyango biletleri nerede ve nasıl basılıyor? Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır. Milli Piyango bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli? Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir. Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir. Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır. Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır. 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler. Hemen-Kazan bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli? Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir. Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Hemen-Kazan bileti parlak zeminli kağıdın üstünde bulunan özel kaplama maddesinin kazınıp, örselenmemiş olması ve "Burayı kazırsanız bilet geçersizdir" kısımlı kaplama maddesinin kazınmamış olması gereklidir. 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler. Sayısal Loto 6/49, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto (Sayısal Oyunlar) oynarken nelere dikkat edilmeli? Her kolonda seçilen rakamların kutucuğuna dik olarak işaretlenmesi gerekmektedir. İşaretleme kırmızı kalemle yapılmamalıdır, Doldurduğunuz bir kolonu oynamadan vazgeçtiyseniz veya yanlış bir işaretleme yaptıysanız; o kolonun altındaki İPTAL kutusunun işaretlenmeniz yeterlidir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmanız mümkündür. İşaretlediğiniz kuponla bayiden aldığınız biletteki numaraların, seçtiğiniz numaralar olup olmadığını kontrol ediniz. Kuponlar ikramiye talep hakkını vermez. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaraları 2, 3 veya 4 çekiliş için de oynayabilirsiniz. 18 Yaşından küçük olanlar bu oyuna katılamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler. Sayısal oyunlara ait biletler termal kağıttan üretilen bilet olup ısıdan korunmalıdır. Bilet veya kupon arkalarının imzalanması bir yarar sağlar mı? Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır. Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız? Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir. Hemen-Kazan biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız? Peşin ödenen ikramiyelerin üzerinde bulunan 20 TL'ye kadar olan ikramiyeyi bayi isterse ödeyebilir. Diğer büyük ikramiyeler ise Baş Bayilerimizden veya Milli Piyango Şube Müdürlüklerinden alınabilir. Sayısal Loto6/49, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto biletlerine ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız? Sayısal Loto 6/49 oyununda; (3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler, (5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri, (6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir. Şans Topu 5+1 oyununda; (1 + 1), (2 + 1), (3), (3 + 1) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler, (4 + 1) ve (5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri, (5 + 1) bilenlerin ikramiyesi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir. On Numara oyununda; Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler, (8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri, (10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir. Süper Loto 6/54 oyununda; (3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler, (5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri, (6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir. Ayrıca Sayısal Loto 6/49 ve Süper Loto 6/54 oyununda (6) bilen, Şans Topu oyununda (5 + 1) bilen ve On Numara oyununda (10) bilen talihliler 400.000 TL'ye kadar olan ikramiyeleri, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yanı sıra Milli Piyango İdaresi Şube Müdürlüklerinden de alabilirler. İkramiye kazanılması sonrası tüm şans oyun biletlerinin sahip olması gereken özellikler nelerdir? Milli Piyango oyununda bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi, çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez. Hemen-Kazan oyununda İdare Şubeleri, başbayiler ve bayilerce bilet ikramiye ödenebilmesi için; bu Yönetmelik hükümlerine ve bilette belirtilen kurallara göre ikramiye isabet olması ve seri numarası itibariyle kendini ibraz eder durumda bulunması, kazınmayacağına dair üzerinde ihtar yazılı bulunan kısmının kazınmamış olması, kazınmış olan kısımda bulunan rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin yırtılmamış, delinmemiş ve tahrif edilmemiş olması, biletin iptal edilmemiş ve en son ikramiye ödeme tarihinin geçmemiş bulunması şarttır. Bilette belirtilen kurallara göre ikramiye bulunmayan, seri numarası ve ikramiye kontrol numarası itibariyle kendini ibraz edemeyen, kazınmış olan kısımda bulunan rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerleri yırtılmış, delinmiş, sahte yada tahrif edilmiş olan veya kazınmayacağına dair üzerinde ihtar yazılı kısmı kazınmış olan yahut ikramiye ödeme süresi geçmiş, iptal edilmiş veya ikramiyesi ödendiğine dair ibare bulunan biletlere ikramiye ödenmez. Sayısal Oyunların biletlerinde, sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir. Yırtılmış Milli Piyango oyunlarına ait biletler konusunda neler yapılmalı? Milli Piyango oyununda ikramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. Hemen-Kazan oyununda ikramiyeleri gösteren kısımdan ya da başka yerinden yırtılmış ikramiyeli biletlerin satış şubelerimize ibrazı halinde, peşin ödenen ikramiyelerin üzerindeki iki adet ikramiyenin ödenip ödenmeyeceğine, yapılacak inceleme ve araştırma sonucuna göre satış şubelerimizce, bunun üstündeki ikramiyelerde ise ödeme yapılıp yapılmayacağına, yapılacak inceleme ve araştırmaya göre Genel Müdürlükçe karar verilir. Talihliler tarafından doğrudan Genel Müdürlüğe gönderilen diğer biletlerde de Genel Müdürlükçe karar verilir. Sayısal oyunlarının biletlerinde ise yırtık bilete ikramiye ödenmez. Ancak çekilişin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl ikramiye ödenme süresi içinde ikramiye isabet eden numaralara veya barkod ve bilet güvenlik numarası üzerinden yırtılmış veya kopmuş olan biletlere ikramiye ödenebilmesine, bu biletlerin hamili tarafından ibrazını müteakiben yapılacak veya yaptırılacak inceleme ve araştırmadan sonra Milli Piyango İdaresince karar verilir. İkramiyelerden herhangi vergi ve yasal bir kesinti yapılıyor mu? Milli Piyango şans oyunlarına ait ikramiyeler hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmadığından, herhangi bir kesinti yapılmaz. Zaman aşımına uğrayıp alınmayan ikramiyelerin durumu nedir? Milli Piyango biletlerinde ikramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydedilir. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir. Hemen-Kazan oyununda ikramiyelerin ödenebileceği son tarih biletlerde belirtilir. Bu süreden sonra ibraz edilen biletlere ikramiye ödenmez. İkramiyelerin ödenebileceği son tarih, biletlerin satışına başlandığı ayın son gününden itibaren bir yıldan az olamaz. Bilet ortaklığı ne demektir? Buna ilişkin, Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 1989/11034E., 990/6200 K. ve 10.04.1990 tarihli kararlarında belirtildiği üzere "Bilet ortaklığı, Piyango bileti üzerindeki imzanın, ortaklığa delalet etmesini ifade eder." Milli Piyango şans oyunlarının sonuçlarını ve ikramiyelerini telefonla nasıl öğrenebilirim? (0 312) 285 90 66 (PBX) Numaralı sesli yanıt telefonundan öğrenebilirsiniz. Piyango bayilik koşulları neleredir ve müracaat nereye yapılmalı? Bayi ile ilgili şartlar : Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını bitirmiş veya kazai rüştüne hak kazanmış olmak, Dolandırıcılık, hırsızlık, zimmet, rüşvet, ihtilas, irtikap, kaçakçılık ve sahtekarlık suçlarından birisi ile hükümlü bulunmamak, Akıl hastalığı nedeniyle özürlü bulunmamak vesayet veya hacir altına alınmamış olmak. Daha önce Sayısal oyun bayiliği mevcut olmasına rağmen, cezai nedenlerle bayi ruhsatı iptal edilmemiş olmak. Mali şartlar: Bayilik verilmesi halinde 100 ABD Doları nakit teminat. Başvuru formuna eklenecek belgeler: Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C.Kimlik Numarası ile birlikte) Bayilik talep edilen işyerine ait vergi levhası ve işyeri çalışma ruhsatı fotokopisi, Tüzel kişilerden, Ticaret Sicili Gazetesindeki kayıdın fotokopisi ve imza sirküleri örneği. Başvurunun formunun alınacağı ve başvurunun yapılacağı yerler: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Milli Piyango İdaresi Şube Müdürlükleri Milli Piyango sayısal oyunlar bayilik koşulları nelerdir ve müracaat nereye yapılmalı? Bayi ile ilgili şartlar: 18 yaşını bitirmiş ve rüştünü kazanmış olmak, Yüz kızartıcı, hürriyeti bağlayıcı ve ağır ceza suçlarından hüküm giymemiş olmak ve bu suçlardan sabıkası bulunmamak, Akli özürü bulunmamak. İşyeri ile ilgili şartlar: Sayısal Oyun bayilikleri gerçek ve tüzel kişilere verilir. Başvuruda bulunulan işyerinde en az 1 (bir) yıldır faaliyet gösteriliyor olmalıdır. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun değişik 21.Md 1.fıkrasının (d) bendinde sayılan gerçek kişilerde işyerinde bir yıldır faaliyet gösteriyor şartı aranmaz. İşyeri, insan yoğunluğunun olduğu cadde üzerlerinde veya işlek bir sokakta ya da iş merkezlerinde bulunmalıdır, Bayilikler, gazete ve tekel bayilikleri, süpermarket, market, büfeler ile kuruyemiş, kırtasiye, cep telefonu, bilgisayar ve müzik kaseti satan işyerlerine ve sayılan bu işyerlerinde sabit Milli Piyango bayiliği,Spor Toto ve Ganyan bayiliği yapanlara verilir. Mali şartlar: Sayısal Oyun bayiliği almaya hak kazananlardan, 2000 ABD Doları nakit teminat ve bayilik faaliyeti süresince İdarece belirlenen tutarda Haftalık Gider Karşılığı alınır. Sayısal oyun bayiliği verilen işyerine, Türk Telekom A.Ş. tarafından tesis edilecek iletişim hattının kurulum aşamasındaki tesis, ölçüm ve kanal kira ücretleri ile hat nakil masrafları bayi tarafından ödenir. Sayısal Oyun bayilik verilme usul ve esasları: Yukarıda belirtilen şartlara haiz olanlara, Sayısal Oyunlar Yönetmeliği çerçevesinde bayi adaylarının huzurunda noter tarafından gerçekleştirilen kura çekilişi ile Sayısal Oyunlar bayiliği verilmektedir. Kura çekilişi sonunda Sayısal Oyun bayiliği almaya hak kazananlara İdaremizce bayilik verilmektedir. Kura çekilişi ile belirlenenlerden, gerekli koşulları taşımadıkları sonradan tespit edilenler, bayilik için herhangi bir hak iddia edemezler. Başvuru formuna eklenecek belgeler: Bayilik talep edilen işyerine ait vergi levhası,vergi dairesinden alınacak faal mükellefiyet belgesi İşyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi (Tüzel Kişi başvurularında ilave olarak Ticaret Odası Belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi) Başvurunun formunun alınacağı ve başvurunun yapılacağı yerler: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Milli Piyango İdaresi Şube Müdürlükleri Sayısal Loto Bayiliği bir başkasına devredilebilir mi? Bayilik ruhsatı hiçbir biçimde başkalarına devredilemez. Ancak, bayinin ölümü veya bayilik faaliyetini yürütemeyecek derecede hastalanması veya yaşlanması durumunda, bayinin ruhsatı iptal edilerek bayi olabilme koşullarını taşıyan eşine, çocuklarından birine anne veya babasına bayilik ruhsatı verilebilir. Milli Piyango İdaresi şans oyunları çekilişi nasıl yapılır? Milli Piyango İdaresine ait tüm çekilişler oluşturulan çekiliş heyeti tarafından, noter huzurunda basın ve kamuoyuna açık olarak; oyunların çekiliş planlarında belirtilen çekiliş tarih ve saatlerinde yapılmaktadır. Oyun planlarına göre Milli Piyango çekilişi her ayın 9, 19, 29'unda ve belirtilecek özel çekiliş tarihleri ile 31 Aralık günü Yılbaşı Özel Çekilişi yapılır. Sayısal Loto çekilişi haftanın Cumartesi, Şans Topu Çekilişi Çarşamba, On Numara Çekilişi Pazartesi ve Süper Loto Çekilişi Perşembe günleri yapılır. Çekiliş heyeti çekiliş küre veya kürelerinin çekilişe hazır olup olmadığını ve küreye konulacak topları kontrol eder. Milli Piyango bileti çekilişlerinde biletlerin numara sayısına göre en fazla 6 veya 7 küre kullanılır. Her küreye teker teker ve gösterilmek suretiyle 0'dan 9'a kadar toplar atılır. Kullanılan toplar 6,7 cm. ve ağırlığı 165 gr olup, M.K.E. kurumuna dökme lastikten yaptırılmaktadır. Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto (Sayısal Oyunlar) oyunlarının küreleri ise özel üretilmiş olup, yalnız Şans Topu oyunu çekilişinde oyununun özelliği nedeniyle iki adet küre kullanılır. Toplar küreye konmadan önce dikey bir durumda tek tek sıralanarak dizilmek suretiyle çekilişe geçilir. Toplar 78 gr. ağırlığındadır. Çekiliş topları çelik kasalarda saklanmaktadır. Kürenin başında görev verilecek ve çekilişe yardımcı personel, çekiliş başlamadan önce hazır bulundurulur. İkramiye kazanan numaralar anında belirlenir, kayıt ve tutanakları noterle beraber düzenlenip, çekiliş heyetince sistem merkezine iletilir. Karşılığı nakit olmayan çekilişler ile ilgili şikayetleri nereye yapabilirim ? Şikayetler aşağıdaki adrese iletebilir: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No :4 06440 KIZILAY/ANKARA TEL NO (DİREKT) : 0 (312) 418 34 27 SANTRAL : 0 (312) 417 91 00/1501-1502-1504-1506-1508-1510 FAX NO : 0 (312) 417 76 97 Milli Piyango sözlüğü: Amorti: Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Düz Seri: Birbirini sıralı olarak izleyen ve son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on ve yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir. Karışık Seri: Birbirini sıralı olarak izlememekle birlikte son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on veya yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir. Çapraz Seri: Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0'dan 9'a kadar sıralanmış biçimidir. Hamiline Ait Olma: Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri yasa gereği taşıyana (hamiline) aittir. Bileti ibraz eden her kişi, ikramiye almaya hak kazanır. Bayi Ödeme Yetkisi: Milli Piyango oyunları sabit ve gezici bayilerinin yasal olarak ödeyecekleri ikramiye tutarıdır. Sayısal Oyunlar: Çevrimiçi (On-Line) sistem ile Milli Piyango sayısal oyun bayiinde bulunan terminalden üretilen biletle oynanıp, çekilişi yapılan şans oyunları. Sen Seç: Talep edildiğinde Milli Piyango sayısal oyun bayi terminalinden, kupon doldurmadan rakamların sistemce rastlantısal olarak üretilmesine dayanan sayısal oyun bilet türü. Çoklu Çekiliş: Ardışık olarak iki, üç veya en fazla dört çekilişe kadar geçerli olması seçilmiş sayısal oyun bileti. Sen-seç olarak üretilen bilette de çoklu çekiliş seçimi yapılabilir. Kazı-Kazan: Bastırılan bilet, kart, kupon vb. gibi özel bölümlerinin kazınması ya da açılması ile belirli kurallara göre şekil, resim, motif, tutar, rakam ve benzerlerinin bulunmasına dayalı ikramiye kazandıran talih oyunu. Milli Piyango İdaresinin Hemen-Kazan oyunu halk arasında kazı kazan olarak biliniyor.

YORUMLAR