03.04.2018 18:15
Çandarlı Halil neden idam edildi? | Sadrazam Çandarlı Halil Paşa Kimdir? | İdam edilen ilk Sadrazam Çandarlı

Çandarlı Halil Paşa neden idam edildi? | Sadrazam Çandarlı Halil Paşa kimdir? | Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisiyle birlikte Çandarlı Halil Paşa kimdir, Çandarlı Halil Paşa'nın neden idam edildiğine dair araştırmalar internette başladı. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi oyuncusu Çetin Tekindor'un oynadığı Çandarlı Halil Paşa Osmanlı tarihinde idam edilen ilk sadrazamdır. Peki Çandarlı Halil Paşa kimdir, Çandarlı Halil Paşa neden idam edilen bir sadrazamdır sorularının cevabı haberimizde...

Çandarlı Halil Paşa neden idam edildi? | Sadrazam Çandarlı Halil Paşa kimdir? | Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisiyle birlikte Çandarlı Halil Paşa kimdir, Çandarlı Halil Paşa'nın neden idam edildiğine dair araştırmalar internette başladı. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi oyuncusu Çetin Tekindor'un oynadığı Çandarlı Halil Paşa Osmanlı tarihinde idam edilen ilk sadrazamdır. Peki Çandarlı Halil Paşa kimdir, Çandarlı Halil Paşa neden idam edilen bir sadrazamdır sorularının cevabı haberimizde...

ÇANDARLI HALİL PAŞA KİMDİR?

Çandarlı Halil Paşa, Fatih Sultan Mehmed zamanında sadrazamlık yapmış bir devlet adamıdır. İstanbul'un fethinde Sultan Mehmed Han'a bazı Avrupa ülkelerinin yeni bir haçlı ittifakına yöneldiklerini ve buna karşı bir önlem almaları gerektiği tavsiyesinde bulunarak İstanbu'un fethinde önemli bir dönüm noktasına neden olmuştur. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi başvezirlerinden Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa'nın torunu ve Çandarlı İbrahim Paşa'nın oğlu olan Çandarlı Halil Paşa, Osmanlı Devleti'nin idam edilen iilk sadrazamıdır.

çandarlı halil paşa kimdir

ÇANDARLI HALİL PAŞA NEDEN İDAM EDİLDİ?

II. Mehmet'in ikinci tahta geçmesinden sonra da başvezirlik hizmetinde devam etti. Fakat II. Mehmet'in lalası olan Zağanos Mehmet Paşa ile arasında bir politik tartışma başladı. Bazı kaynaklara göre Çandarlı, II. Mehmet'i sabırsız ve deneyimsiz buluyordu.

ÇANDARLI HALİL PAŞA NEDEN İDAM EDİLDİ

İstanbul kuşatması sırasında Avrupa'da yeni bir haçlı ittifakı ortaya çıkacağından kuşkulandığını ve bu nedenle kuşatmanın zayıflatılmasını ve hatta kaldırılmasını II. Mehmet'e tavsiye etti. Bu tavsiyeleri orduda ve devlet kapılarında Çandarlı Halil Paşa'nın Bizans'tan rüşvet aldığı söylentilerinin dolaşmasına neden oldu. 1 Haziran 1453'de II. Mehmet bu dedikoduları çok ciddiye aldığını açıklayarak başvezir Çandarlı Halil'i görevinden azletti. Çandarlı Halil Paşa ve çocukları tutuklandı. Çocukları daha sonra serbest bırakıldı ama Çandarlı Halil Paşa Yedikule’de Altın Kapı’da kırk gün hapis edildi. 10 Temmuz’da gözlerine mil çekildi ve daha sonra 10 Temmuz 1453 tarihinde idam edildi. Boyun eğeceği yerde Sultan’a dik baktığı iddia edilir. Daha sonra oğlu İbrahim Paşa tarafından İznik’e götürülüp türbesine gömüldü.

YORUMLAR