22.11.2019 17:40
Takı Sembolleri ve Anlamlari / Burç Şekillerinin Anlamları

Sembol ve şekil, imgenin bilinmeyen gizemli gücünü doğrudan içine alan bir kavramdır. İşaretler ise taşıdığı anlamı doğrudan alıcısına içindeki mesajı iletir. Bu makalemizde "Takı sembollerinin anlamları, Burç şekillerinin anlamları ve işaretleri"nin nasıl olduğunu anlatmaya gayret gösterdik. Siz de bu sembol, şekil ve burçların temel şekillerindeki anlamları merak ediyorsanız yazıyı okumaya devam edin. Keyifli okumalar diliyoruz.

Üçgen Şekli 

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Üçgen üç eşit kenarı olan her biri aynı derecede üç bileşeni temsil eden şekildir. Örneğin, Hristiyanlığın “Kutsal Üçleme (Baba, oğul, kutsal ruh)”sini veya geçmişi, şimdiyi ve geleceği temsil eder. Diğer taraftan üçgenin uç kısmı şayet yukarı veya aşağıyı işaret ediyorsa buna bağlı olarak erillik, ateş, dişilik gibi kavramları çağrıştırır. Üçgen şekli aynı zamanda suyu da sembolize eder.

Aşağı Bakan Üçgen Şekli

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Aşağı bakan üçgen de ise dişil kozmik enerji olduğu var sayılır.

Yukarı Bakan Üçgen Şekli

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Yukarı bakan üçgen şeklinin eril sembolü işaret ettiği düşünülür. Üçgenin kenarlarının üstte birleşmesi ise "baba - anne" birlikteliğindeki tamamlanması ile oluşan güç birliğini temsil eder.

Taç Sembollü Takı Şekilleri

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Taç her zaman ayrıcalık anlamı taşır. Taç her alanda üst otoriteyi temsil eder.

Defne Dallarından Çelenk Sembolü 

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Defne dallarından çelenk sembolü Apollo’nun yeşil defneyapraklarından oluşmuş tacını temsil etmiştir. Antik Roma'da Defne dallarından çelenk askeri zaferle bağdaştırılsa da geleneksel bir simge olan "defneyapraklarıyla süslemek", kişinin onurlandırılmaya, gururlandırılmaya layık biri olduğunu gösterir.

Sabah Yıldızı Sembolü Takı Şekli

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Dört ucu da sivri olan yıldız apaçi sepetçiliğinin merkez noktası olmuştur. Güneybatı Amerika sembolizminde yıldızlar genel olarak doğaüstü güçleri temsil eder ve özellikle şafak vakti görünen en parlak yıldız olan sabahyıldızının bu yörenin yerli geleneğinde ayrı bir gizemi ve önemi vardır.

Arap Kaligrafisi İle Yapılan Takı Şekilleri 

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Arap kaligrafisi sayısız yazı tarzını birleştiren, İslam dünyasında da oldukça sevilen bir sanat dalıdır. Güzel sanatların pek çok dalı, özellikle de çini, Arap kaligrafisinin akışkan formlarını etkileyerek sergilenmesini sağlar.

Yusufçuk Sembolü

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Yusufçuk Japonların takımadalarına şeklen benzediği için Japonya da amblem haline gelmiştir. Aslında, uçuş seyri çok karmaşık olan yusufçuk genel de “güvenilmezlik”le ilişkilendirilir.

Kelebek Sembolü

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Kelebek her zaman mutlu bir evliliği simgeler. Kelebeğin kısa süreli bir saadeti simgelediği düşünüldüğü için Japonlar çok fazla sevmez ve bu sembolü de kullanmazlar. Diğer taraftan iki kelebek mutlu bir evliliği simgeler.

Çember Şekli

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Dünyamızın şekline benzeyen çember genel olarak evreni sembolize eder. İç içe geçmiş çemberler ise tipik olarak varoluşun çevresindeki kozmik dünyaları ve daha yüksek anlayış kademelerini temsil eder.

Tavşan

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Çin Zodyak’ına göre tavşan, dünyevi dalların dördüncüsünü temsil eder. Uzun ömürlülüğü, duyarlılığı temsil eder ve yin sembolü olarak efsanevi görevi olan ayda ölümsüzlük iksiri hazırlarken betimlenir.

Yılan Şekli

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Çin Zodyak’ına göre dünyevi dalların altıncı hayvanı olan yılan, Çin'de genel olarak korkutucu ve güvenilmez bulunmasına rağmen temsil ettiği sinsilik özelliğine açıkgözlülük gibi nispeten olumlu bir anlam da vehmetmektedir.

At Şekli

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Evcilleştirilmiş bir hayvan olan at, Çin Zodyak’ına göre dünyevi dalların yedincisine denk gelir. Kararlılık, sebatkârlık ve istekliliğe karşılık gelir. At yılı, hızla gelişen çok çeşitli olaylarla dolu geçebilir.

Kartal Şekli

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Pençeleriyle şimşekleri kavrayan kartal, Grek-Romen Gök Tanrısı ve en büyük tanrı olan Zeus/Jüpiter'i temsil eder. Öldürücü doğal silahlarıyla birlikte çok güçlü bir imge olmasının etkisiyle, Roma İmparatorluğu'nun da simgesi olmuştur.

Melek / Melek Kanatları Şekli

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Işığın, iyiliğin ve güzelliğin ruhani varlıkları olan melekler olağanüstü sakinlikte yüzlerle ve bir ışık halkası ya da haleyle taçlanmış şekilde betimlenir. Tüylü kanatları onların göksel doğasını ve Tanrı tarafından haberci olarak görevlendirilmelerini sembolize eder.

Zambak Çiçeği Şekli

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Fransız kraliyet ailesiyle ve Fransız tahtında hak iddia eden İngiliz hükümdarlarının kullandığı semboldür. Aynı zamanda Floransa şehrinin de simgesidir.

Güneş Şekli

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Astrolojik bir gezegen olan Güneş’in aslan burcunu yönetip bilge, enerjik, bencil ve özgüvenli karakterlerin baskın olmasında etkili olduğu söylenir.

Ay Şekli

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Pek çok evresi bulunan ayın yengeç burcunu yöneterek ona hassaslık ve anlayışlılık kazandırdığına inanılır.

Kaplumbağa Sembollü Takı Şekilleri

Takı Sembolleri ve Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Tavşan ve kaplumbağa hikayesini çoğunuz bilirsiniz. Kaplumbağa o meşhur hikayede nasıl bilge ve istikrarlı bir şekilde hareket ederek tavşanı alt eddiyse bunu tüm dünya böyle bilir. Bir çok milletlerin kültüründe din ve mitte kaplumbağalar barışı ve bilgeliği bu sebeple temsil ederler. Kaplumbağaların modern hayatta bize öğrettiği şey ise yavaş ve düşünerek hareketlilik, bilgece ve emin adımlarla gevşemeden yol almaktır. Elbette bunun sonucunda huzur, mutluluk ve ve başarıyı elde etmiş olursunuz. 

Baykuş Sembollü Takı Şekilleri

Takı Sembolleri ve Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Baykuş da bir çok farklı milletlerin kültüründe bilgeliği, zekayı, gizemi, geçişi, değişimi, sezgiyi, mistisizmi, farkındalığı, koruma ve sırları temsil eder. Baykuş bir gece kuşudur ve rüyaları, gölgelerde kalan gizli bilgiyi ve medyumluğu da simgeler. 

Balık Sembollü Takı Şekilleri 

Takı Sembolleri ve Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Balık da evrensel semboller arasında yer alır. Zenginlik, bol kısmet, şans, doğurganlık, üretkenlik, refah ve şifayı sembolize eder. Pek milletlerin kültür ve irfanında da bu şekilde bilinir. Sembolü de aynı şekilde anlaşılır. 

Anahtar Sembollü Takı Şekilleri 

Takı Sembolleri ve Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Anahtar yüzyıllardır hemen hemen her kültür ve medeniyetin en çok kullandığı sembollerden biridir. Anahtarın, yeni bir şans, yeni başlangıçlar, bilgelik gibi anlamları barındırdığını söyleyebiliriz. Anahtar, size ait olan birşeyin açığa çıkmasını engeller. Sevdiğinizi ve özelinizi anahtar ile korursunuz. İşte anahtarın tam olarak temsil ettiği şey budur.

Burç Şekillerinin Anlamları 

Koç Burcu

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Gezegeni Mars, elementi ise ateştir. Öncü dörtlüde ve eril kutupta olduğundan güçlü, enerjik ve pozitif olan insanları temsil eder. Koçun şeklinde çift koçboynuzu bulunur.

Boğa Burcu

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Boğayı sembolize eden şekil bir boğa başı ile boynuzlarıdır. Gezegeni Venüs, elementi ise topraktır. Boğa burcu; durağan, gerçekçi ve istikrarlı insanları temsil eder.

İkizler Burcu

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Şekli birbirine kenetlenmiş iki kişidir. Gezegeni Merkür, elementi ise havadır. Değişken dörtlüde ve eril kutupta bulunur. Bu özellikler bir araya geldiğinde meraklı, yerinde duramayan, maharetli ve faal bir insan karakterini temsil eder.

Yengeç Burcu

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Yönetici gezegeni Ay, elementi sudur. Önü dörtlüde ve dişi kutupta yer alır. Anneliği işaret eder.

Aslan Burcu

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Yönetici gezegeni Güneş, elementi ateştir. Sabit dörtlüde ve eril kutuptadır. Neşeli, ateşli, canlı, enerjik ve buyurgan kişileri temsil eder.

Başak Burcu

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Şekli kadınsılığı temsil eder. Merkür gezegeni tarafından yönetilir ve elementi topraktır. Değişken dörtlüde ve dişi kutuptadır. Zeki ve gerçekçi karakterleri sembolize eder.

Terazi Burcu

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Terazi burcu denilince akla “denge ve tartı” gelmelidir. Gezegeni Venüs, elementi ise havadır. Terazi de öncü dörtlüde ve eril kutupta yer alır. Heyecanını kontrol edebilen, iddialı ve dışa dönük bir karakterli insanları temsil eder.

Akrep Burcu

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Akrebin kuyruğundaki zehir şeklinde de gözükmektedir. Gezegeni Mars, elementi ise sudur! Sabit dörtlüde ve dişi kutuptadır. Bu burç; rekabetçi, kararlı, girişken, temkinli ve gizemli karakterleri temsil eder.

Yay Burcu

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Gezegeni Satürn elementi ateş olan Yay burcu değişken dörtlüde ve eril kutupta yer alır. Yayılmacı, canlı, değişken ve enerjik karakterleri temsil eder. Şeklinde ok görünür.

Oğlak Burcu

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Şekline baktığınız da balık kuyruğu ve bir çift oğlak boynuzunu görürsünüz. Gezegeni Satürn, elementi ise topraktır! Öncü dörtlüde ve dişi kutupta bulunur. Oğlak burcu ılımlı, hırslı, çalışkan karakterleri temsil eder.

Kova Burcu

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Kova burcundaki şekle baktığınız da iki çizgi görürsünüz işte buradan anlaşılacağı üzere bu iki çizgi su taşıyıcısıdır. Gezegeni Uranüs, elementi ise havadır! Sabit dörtlüde ve eril kutupta bulunur. Analitik düşünen, kararlı karakterleri temsil eder.

Balık Burcu

Semboller, Şekiller ve İşaretlerin Anlamları / Burç Şekillerinin Anlamları

Gezegeni Neptün, elementi ise sudur, değişken dörtlüde, dişi kutupta bulunur. İdealist ve karakterli insanları temsil eder. Şekli birbirine bağlı iki balıktır.

 

YORUMLAR