26.09.2019 13:22
Nazar boncuğu anlamı, Nazar boncuğu takmak günah mı? Muska ve nazar boncuğu takmak

Nazar boncuğunu, genellikle nazardan korunmak için kendimize, çocuklarımıza takarız. Peki ama nazar boncuğu takmak işe yarar mı? Gerçek mi? Ne işe yarar gibi soruları merak ederiz. İşte dinimizde nazar boncuğu ile ilgili Ehli Sünnet alimlerinin bilgileri ışığında bize nakledilenler…

Nazar boncuğunu, genellikle nazardan korunmak için kendimize, çocuklarımıza takarız. Peki ama nazar boncuğu takmak işe yarar mı? Gerçek mi? Ne işe yarar gibi soruları merak ederiz. İşte dinimizde nazar boncuğu ile ilgili Ehli Sünnet alimlerinin bilgileri ışığında bize nakledilenler…

Nazar boncuğu

Nazar boncuğunu, genellikle nazardan korunmak için kendimize, çocuklarımıza takarız. Peki ama nazar boncuğu takmak işe yarar mı? Gerçek mi? Ne işe yarar gibi soruları merak ederiz. İşte dinimizde nazar boncuğu ile ilgili Ehli Sünnet alimlerinin bilgileri ışığında bize nakledilenler…

Nazar boncuğu şirk mi?

Sual: Nazar boncuğu takmak, şirk olan bir hurafe midir?
CEVAP
Nazar boncuğu takmaya şirk veya hurafe diyenler, vehhabilerle onların tesiri altında kalan kimselerdir.

Nazar boncuğu, bizzat kendisi nazarı önlemez. Nazarı önleyen Allahü teâlâdır. Bakan kimse, önce bunları görünce, gözlerinden çıkan zararlı şualar bunlara isabet eder. Böylece, nazar boncuğunu takan kimse kötü nazarlardan korunmuş olur. İbni Abidin hazretleri buyuruyor ki:
Temime boncuk demektir ki, Araplar onları çocuklarına takarlar, onlarla çocuklarından, nazarı, kötü bakışları uzaklaştırdığını sanırlardı. İslamiyet bunu kaldırmıştır. Onlar temimenin kendisinin deva ve şifa kaynağı olduğuna inanıyorlardı. Hatta bunları Allah’a ortak koştular; çünkü onlar temimelerle, kendileri hakkında yazılmış kaderlerin değişip yok olmasını beklerlerdi. (İbni Esir)

Temime, cahiliye devrinde, boyna veya ellere asılan bir ip olup, bunu kendilerinden zararı uzaklaştırmak için yapıyorlardı. İslamiyet bunu yasaklamıştır. (Zeylai)

Haniye kitabında, (Ekili tarlalara, karpuz tarlalarının içerisine korkuluk dikmekte, beis yoktur) denilmektedir. Bunları gözlerin yani kötü nazarın def’i için yapıyorlar; çünkü kötü nazar haktır, mala, insana, hayvana isabet eder. Bir kadın, tarladaki ürüne nazar değmemesi için ne yapacağını sorunca, Resulullah efendimiz, (Tarlaya hayvan kafası as) buyurur. Kötü bakışlı kimse tarlaya baktığında, önce bakışı o dikilen kuru kafaların üzerine düşer; çünkü yüksekte olup, ilk görünen odur. Ondan sonra bakışı tarlaya düşer ki, artık bu zarar vermez. (Redd-ül-muhtar)

İbni Abidin hazretleri, caiz olmayan temimeyi bildirdikten sonra, nazar değmemesi için tarlaya kemik, hayvan kafası koymak caiz olduğunu bildirmektedir. Bakan kimse, önce bunu görüp, tarlayı sonra görür. Mavi boncuk ve başka şeyleri bu niyetle taşımanın temime olmayacağı, caiz olacağı buradan anlaşılmaktadır. (S. Ebediyye)

Hayvan kafasıyla nazar boncuğu arasında fark yoktur. İkisi de nazarı önlemez; fakat ilk bakınca, nazar bunlara gelir, sonra başka yere bakılsa da zararı olmaz. Bizzat hayvan kafası ve nazar boncuğu nazarı önler diye itikat etmek caiz olmaz. Bunlar nazarı önlemeye sebep oluyor. Bunu da bizzat Resulallah efendimiz tavsiye ediyor. Resulullah efendimizin bu emrine şirk diyenler, (Şefaat ya Resulallah) demeye de şirk diyorlar. Vehhabilerin veya onların etkisinde kalanların sözlerine itibar etmemelidir.

Nazar boncuğu

Sual: Nazar boncuğu takmak caiz midir?
CEVAP
Evet caizdir.
İbni Âbidin hazretleri buyuruyor ki:
(Nazar değmemek için tarlaya kemik, korkuluk, hayvan kafası koymak caizdir. Bir kadın tarladaki mahsule nazar değmemesi için ne yapacağını sorunca, Resulullah (Tarlaya hayvan kafası as) buyurur. Bakan, önce bunu görüp tarladaki mahsulü sonra görür.) [Redd-ül Muhtar c.5, s.232 ve 275]

Bizzat nazar boncuğu veya hayvan kafası nazarı önlemez. Nazarı önleyen Allahü teâlâdır. Bakan kimse önce bunları görünce, gözlerinden çıkan zararlı şualar bunlara isabet eder. Nazarın gerçek olduğu âyet-i kerime ile sabittir. Hadis-i şerifte de (Nazar haktır) buyuruldu. (Müslim)

Erkek çocuğa
Sual: Erkek çocuklara da altın nazarlık takmak caiz midir?
CEVAP
Altını nazarlık olarak takmak caiz, süs olarak takmak caiz değildir. Maşallah yazılı altını, çocuğun yastığına veya beşiğine dikmek veya takmak, çok iyi olur. Nazarlık olduğu için üstüne de takmak caizdir.

Muska ve nazar boncuğu

Sual: Selefîler, âyet yazılı muska ve nazar boncuğu kullanmaya, enbiyadan ve evliyadan yardım istemeye niye şirk diyorlar?
CEVAP
Allahü teâlânın kudretinden şüphe ettikleri için şirk diyorlar. Yemeğe doyurma, ilaca şifa kuvvetini verdiği gibi, âyet okuyana şifa vermez mi? Diriye yardım ettiren Allahü teâlâ, ölüye yardım ettiremez mi?

Rukye, okuyup üflemek veya üzerinde taşımak demektir. Âyet ve hadisle bildirilen dualarla yapılan muskaya taviz denir. Taviz muskası ise caizdir. İki hadis-i şerif şöyledir:
(Rukyede şirk yazılı bir şey olmadıkça, kullanmakta mahzur yoktur.) [Müslim]

(İlaçların en iyisi Kur’an-ı kerimdir.) [İbni Mace]

Peygamber efendimizin bildirdiğine uyarak, âyet ve hadiste bildirilen duaları okumaya, üstünde muska olarak taşımaya şirk demek çok yanlıştır. Selefîler şapla şekeri, caiz olanla caiz olmayanı karıştırıyorlar. Mânası bilinmeyen veya küfre sebep olan rukyeye efsun denir. Bunu üzerinde taşımaya, temime denir. Efsun ve temime denilen sihri yapmak elbette caiz olmaz, ama âyet yazılı muskaları takmanın hiç mahzuru olmaz.

Nazarlıklara şirk demek de çok yanlıştır. Çünkü İbni Âbidin hazretleri, (Tarlaya kemik, korkuluk, hayvan kafası koymalı. Bir kadın, ürününe nazar değmemesi için ne yapacağını sorunca, Resulullah, (Tarlaya hayvan kafası as!) buyurur. Bakan kimse, önce bunu görüp tarladaki ürünü sonra görür) buyuruyor. (Redd-ül-muhtar)

Kuru kafa, korkuluk, nazar boncuğu bizzat nazarı önlemiyor. Gözden çıkan ve nazara sebep olan şualar önce bunlara isabet ettiği için nazar değmemiş oluyor. Hangi Müslüman bunları yaratıcı bilir ki? Resulullah’ın “sallallahü aleyhi ve sellem” emrine uyarak hayvan kafası veya benzerlerini asmaya şirk demek, bizzat Resulullah’a hakarettir. (Âyetleri üzerinde taşı!) diyen Peygamber efendimizin bildirdiğine uyan Müslümana müşrik demek, (Müslümana kâfir diyenin kendisi kâfir olur) kuralına göre kendilerinin müşrik olduğunu göstermektedir.

Bid’at olmayanlar

Sual: Bid’at ehli, aşağıda yazdığım şeylere hurafe diyorlar. Doğru mu?
CEVAP
Yanlış söyledikleri çeşitli kitaplarda yazılıdır:

Kur'an ve hadiste olmayıp da, icma veya kıyası fukaha ile meydana gelen hükümler bid’at değildir.

İki bayram arasında nikah yapmak caizdir. Peygamber efendimiz, Cuma gününe rastlayan bir bayram günü, namazdan sonra, nikah yapması istenince, (İki bayram arası nikah olmaz) buyurdu. Yani vakit dar, bayramlaştıktan sonra tekrar cuma namazı için mescide geleceğiz demek istemiştir.

Nazar için kurşun dökmek, nazar boncuğu takmak, tarlaya at kafası takmak bid’at değildir. Bunlara bakılınca, gözlerdeki şua ilk defa oraya gider ve nazar önlenir. (Hindiye)

 

YORUMLAR