21.10.2020 14:33
Mus'ab Bin Umeyr Kimdir? Mus'ab bin Umeyr Kaç Yaşında İman etti? Mus'ab bin Umeyr Zengin miydi?

Son peygamber, Hz. Muhammed'in (s.a.s.) ilk sahabelerinden olan ve gizli iman etmesi ile bilinen, kıssalarıyla tüm İslam aleminin gençlerine örnek olan Mus'ab Bin Umeyr'in kim olduğu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen okuyucularımız için hazırlamış olduğumuz bu yazımızda: "Mus'ab bin Umeyr Kimdir Kısaca Hayatı? Musab bin Umeyr in babası kim? Musab bin Umeyr annesi kimdir?" gibi merak edilen tüm konuları detayları ile öğrenebilirsiniz.

Mus'ab bin Umeyr; Kureyş Kabilesi'nin ana kollarından olan ve câhiliye devrinde sidâne ve hicâbe görevleriyle kabilenin sancaktarlığını yürüten Benî Abdüddâr’a mensup zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.

İlk müminlerden biri olan Mus'ab bin Umeyr Resûl-i Ekrem’in peygamberliğine şiddetle karşı çıkan ailesinin buna izin vermeyeceğini bildiğinden onun yanına bir süre gizlice gidip geldi ve namazlarını da gizli kılmıştır. Durumu öğrenilince hayatında zor bir dönem başlayan Mus'ab bin Umeyr, babası ve annesi onu müslüman olduğu için hapsettiler ve yolundan dönmesi için çeşitli baskılar yapmışlar, ancak o dininden vazgeçirememişlerdir.

Mus'ab Bin Umeyr, İslâmda ilk öğretmen olarak bilinir. Mus'ab bin Umeyr, hem annesi hem de babası tarafından Kureyş'in asîl ve zengin bir âilesine mensub idi. Zengin oldukları için gâyet râhat bir hayat sürüyordu. Orta boylu, güzel yüzlü, nâzik ve yumuşak huylu, son derece zekî idi. Güzel konuşurdu.

Musab bin Umeyr Kimdir?

Akl-ı selîm sâhibi olduğundan, putların bir fayda veya zarar veremiyeceğini bilir onlara tapılmasından nefret ederdi. Annesi tarafından en iyi şartlar altında refah ve bolluk içinde yetiştirilmişti.

Güzel yüzlü ve zengin olduğundan Mekke halkı ona gıpta ile bakardı. Peygamber efendimiz bunun için "Mekke'de Mus'ab'dan daha zarîf, daha nârin, daha güzel kimse yok idi. Saçları kıvrım kıvrım idi." buyurmuşlardı.

İslam Dîninden Dönmedi

Musab bin Umeyr Kimdir?

Bütün bu rahatlıklara rağmen kalbinde büyük bir boşluk hissediyordu Mus'ab bin Umeyr. Bu maksatla sevgili Peygamberimizin bir merkez olarak seçtiği, İslâmı anlattığı ve o zaman Mekke'de müslümanların toplandığı Erkam bin Ebi'l-Erkam'ın evine gitti. Resulullahı görür görmez Müslüman oldu.

İslâmiyeti kabûl ettiği an hayatı da birdenbire değişti. Eski servet ve zenginliğin yerini fakirlik aldı.

Âilesinin sevgili oğullarına yapmadığı eziyet kalmadı. Onu dîninden döndürmek için evlerindeki bir mahzene hapsederek günlerce aç ve susuz bıraktılar. Arabistan'ın yakıcı güneşi altında ağır ve tahammülü zor işkenceler yaptılar.

Fakat Mus'ab bin Umeyr, bu ağır ve acımasız işkenceler karşısında sabır ve sebât göstererek aslâ İslâmiyetten dönmedi. Her seferinde bütün gücüyle haykırıyordu:
- Allahtan başka tapılacak, ibâdet edilecek ilâh yoktur. Muhammed aleyhisselâm O'nun peygamberidir.

İslâmiyet'i kabûl ettikten sonra Mekke'de sıkıntı ve işkencelere mâruz kalan Mus'ab bin Umeyr, Resûlullahın izniyle iki defa Habeşistan'a hicret etti. Bir müddet orada kalıp, her türlü sıkıntıya katlandı.

Devamı İçin Tıklayın

YORUMLAR