27.06.2021 14:21
Kurban keserken okunacak dualar, Kurban Bayramı’nda okunacak dualar, sureler…

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Müslümanlar, Kurban kesme vazifelerini yerine getirmek için sabırsızlanıyor. Peki, Kurban keserken okunacak dualar, Kurban kestikten sonra okunacak dualar ve sureler nelerdir?

Müslümanların Hz. İbrahim’in omuzlarından alıp taşıdığı Kurban kesme ibadeti ile ilgili detaylar merak ediliyor. İslam aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Müslümanlar, bu bayramda Kurban keserek hem ibadetlerini yerine getirmiş olacak hem de kulluk bilinçlerini muhafaza etmiş olacak.

20 Temmuz’da Bayramın birinci gününü idrak edeceğiz. Kurban Bayramı 23 Temmuz’da sona erecek. Bu süre zarfında Müslümanlar, kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getirecek. Kurban kesme ibadeti denilince Hz. İbrahim ve oğlu İsmail’in Allah’ın emrine boyun eğerek verdikleri başarılı sınavla, Allah’a olan teslimiyetleriyle insanlığa örnek olmuşlardır. Allah’u Teala’nın ayetleriyle buyurduğu bu kıssa, insanların kurban kesme sırasında nasıl bir bilinçle, nasıl bir teslimiyetle kurban kesmeleri gerektiğini göstermiştir.

KURBAN KESERKEN HANGİ AYET OKUNUR?

Kurban edilecek hayvan, öncelikle yüzü kıbleye gelecek şekilde eziyet edilmeden yatırılmalıdır. Daha sonra gerekiyorsa ayakları bağlanır ve aşağıdaki şu ayetler okunmaya başlanır;

* İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn. (el-En’am 79)

Ayetin anlamı ise şu şekilde; “Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a çevirdim ve ben müşriklerden değilim."

* İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn. (el-En’am 162)

Ayetin anlamı ise şu şekilde; “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.”

Bu ayetler okunduktan sonra “Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd” şeklinde tekbir getirilir. Daha sonra “Bismillahi Allahu ekber” denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır. Damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılmalıdır.

KURBAN KESERKEN HANGİ DUA OKUNUR?

Kurbanı kesmeden önce Müslüman kimse, Allah’a olan teslimiyetini, ibadet rızasını en iyi şekilde yaşamak için dua okur. Kurban kesmeden hemen önce okunacak dua şu şekilde;

* Allahümme minke ve leke salatî nusukî ve mahyâye ve mematî lillahi Rabbil-Alemine lâ şerike lehu ve bizalike Umirtu ve ene mine`l-müslimîn.

Anlamı ise şu şekilde; “Ey Rabbim bu senden ve yine sanadır. Namazım, kulluğum, kurbanım, ölümüm ve dirimim eşi benzeri olmayan âlemlerin Rabbi Allah içindir. Ben bununla emrolundum ve teslim olanlardanım”

BAYRAM GECESİ OKUNACAK DUALAR

Kurban bayramı gecesinin önemi adına Peygamber Efendimiz şunları buyurmuştur;

* Ramazan Bayramı gecesini ve Kurban Bayramı gecesini sevâbını Allah’tan umarrak ihya edenin kalbi, kalblerin öldüğü gündde ölmez. (İbn Mâce, Sıyam, 68)

* Beş gece vardır ki duâ reddolunmaz; Receb’in ilk gecesi, Şaban’ın on beşinci gecesi, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı gecesi, Kurban Bayramı gecesi.

Ayrıca Bayram gecelerinde kaza namazı ve nafile namaz kılınması tavsiye edilir. Peygamber efendimiz konuyla ilgili olarak şöyle buyurdu;

* Müslüman bir kimse, farzların dışında nâfile olarak her gün Allah rızası için on iki rek`at namaz kılarsa, Allah Teâlâ ona cennette bir köşk yapar” veya “Ona cennette bir köşk yapılır.

Müslümanların bu mübarek gecelerde çokça Kur’ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu;

* Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.

* Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.

Peygamber Efendimiz duaların red olunmadığı gecelerde bayram gecelerini de bildirmiştir. Bayram gecelerinde Allah’a yönelip çokça dua ve istiğfar edilmelidir. Konuyla ilgili olarak ayette şu şekilde buyurulmuştur;

* (Ey Resûlüm!) De ki: Sizin dua ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin? (Furkan, 77)

Mübarek gün ve geceler sadaka vermeye en güzel vesilelerdir.

Allah yolunda infâk edin! Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah, muhsinleri (iyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuru ile yaşayanları) sever.

KURBAN KESMENİN FAYDALARI

Kurban kesmek sadece mali bir ibadet değildir. Bunun ötesinde tüm herkesin faydalandığı bir ibadettir. Zenginin yoksulu gözettiği, malını Allah’ın rızası için dağıttığı bu ibadetten toplumun her kesimi faydalanır. Kesilen kurban eti yoksulun kapısına götürülür. Bu şekilde ibadetini yerine getiren kimse, kendini cimrilikten ve dünyevi zihniyetten muhafaza etmiş olur. Yoksul kimsede bu ibadet neticesinde kendini toplumun bir parçası olarak görür ve Allah’a şükreder.

Kurban ibadeti bu şekilde toplumda dayanışma ve yardımlaşmayı sağlar. Sosyal adaletin sağlandığı bu Bayram’da Müslümanlar arasında kardeşlik bağları kuvvetlenir.

YORUMLAR