26.09.2019 17:02
Edebî mektuplar, Mektup nasıl yazılır? Mektup Türleri

Edebi mektup, döneminin edebi sanatını barındıran ve mektubu okuyana nasihat eden, akıl veren mektup türüdür. Edebi mektup türü, onu yazan yazarı, anlatılmak istenenin ifade ediliş şekli ve içeriği bakımından özel olarak incelenir ve özel bir şekilde ele alınır. Edebi mektup yazarlarının mektupları, genellikle yazarın döneminin sonunda mektuplar anlamına gelen Mektubat ismiyle bir arya getirilerek, kitlelere ulaşması için yayımlanır.

Mektup nasıl yazılır?

  • Beyaz ve çizgisiz kağıda yazılır.
  • Kağıdın arka yüzü kullanılmaz. Gerek olursa yeni bir kağıda geçilir.
  • Kağıdın sağ üst kısmına tarih ve mektubun yazıldığı il yazılır.
  • Mektup yazıldıktan sonra sağ alt köşesine isim soy isimle birlikte imza veya paraf atılır.
  • Mektubun sol üst köşesine ise adres yazılır. Varsa telefon da eklenir.

Edebi mektup, döneminin edebi sanatını barındıran ve mektubu okuyana nasihat eden, akıl veren mektup türüdür. Edebi mektup türü, onu yazan yazarı, anlatılmak istenenin ifade ediliş şekli ve içeriği bakımından özel olarak incelenir ve özel bir şekilde ele alınır. Edebi mektup yazarlarının mektupları, genellikle yazarın döneminin sonunda mektuplar anlamına gelen Mektubat ismiyle bir arya getirilerek, kitlelere ulaşması için yayımlanır.

Mektup Türleri

Özel mektuplar

Özel mektuplar, genellikle daha önce tanıdığımız birilerine yazdığımız mektuplardır. Bu kişilerle arkadaşımız, akrabamız olabilir. Bu yüzden mektup dilimiz gayet samimidir. Doğal bir anlatım vardır. Tanınmış kişiler arasında da özel mektuplar yazılabilir. Bir edebiyatçı da özel mektup yazar fakat bu tip bilinen kişilerin yazdığı özel mektupların diğer adı Edebi Mektuplardır.

Özel mektup dilinde telgraf çekmek de mümkündür. Telgraf, mektuptan daha hızlı ulaşan bir mektup türü sayılmaktadır. Telgraf eski zamanlarda teller üzerinden iletilen elektrik akımı yoluyla ve bir mors alfabesi ile yazılırken, şimdilerde PTT’nin 444 1 788 numaralı telefonunu arayarak telgraf gönderebilmektedir. Bu işlem ücreti aranan telefonun hattına yansıtılmaktadır. Bu yüzden telgrafta anlatacaklarımızı yine samimi bir dil ile fakat daha kısa bir şekilde ifade ederiz.

Resmî mektuplar

Resmi kurum mektupları isminden de anlaşılabileceği gibi, resmî kurumlara yazılan mektuplardır. Bu mektubu bir kişi veya devletin başka bir organı yazıyor olabilir. Buna bakılmaksızın muhatabı devlet kurumu olan her mektup resmi mektup sayılır ve saygı ifadeleri ve ciddi bir üslup ile yazılır. Bu şekilde bir mektup yazarken mektubunun konusunun dışına taşmamaya dikkat edilir.

İş mektupları

Herhangi bir özel kuruma yazılan mektuplara iş mektubu denir. Bu kuruma yazan bir şahıs da olabilir, bir başka özel kurum da olabilir. İş mektuplarında, konu, detaylı bir şekilde anlatılır ve açıklayıcılık ön planda tutulur. Yine saygı ve ciddiyet mevcuttur fakat devlet dairelerine yazılan kadar değildir.

Dilekçe

Üzerinde mutlaka, tarih, imza, isim soy isim bulunan mektup türüdür. Bir isteği, bir talebi belirten mektuplardır. Ciddi ve saygı ikinci planda olmak üzere talep belirtilir. Buna bağlı ek bilgiler de dilekçe de sunulur.

Açık mektuplar

Günümüzün köşe yazıları aslında bir açık mektup örneği sayılabilir çünkü açık mektup demek; herhangi bir fikri savunmak ve açıklamak için yazılan mektuplardır. Bu yazılar bazen bir devlet büyüğüne, bazen de halka ita fen yazılır. Herhangi bir gazetenin köşesinde veya dergide yayımlanır.

YORUMLAR