26.09.2019 15:02
Dilekçe nasıl yazılır ve Dilekçe örnekleri, Dilekçe yazma teknikleri nelerdir? Dilekçe örnekleri nelerdir?

Diğer adı imzalı mektup olan dilekçelerin nasıl yazıldıkları ile ilgili makalemizde kurumlara yazılan dilekçelere de örnekler verdik. Kişilerin talep ve arzularını bildirdiği bu mektup resmi bir dille yazıldığı gibi imzalı olarak kurumlara sunulmaktadır.

Diğer adı imzalı mektup olan dilekçelerin nasıl yazıldıkları ile ilgili makalemizde kurumlara yazılan dilekçelere de örnekler verdik. Kişilerin talep ve arzularını bildirdiği bu mektup resmi bir dille yazıldığı gibi imzalı olarak kurumlara sunulmaktadır.

Dilekçe nasıl yazılır?

1.    Çizgisiz, beyaz kağıda yazılır. Gerek duyulursa kağıdın arka tarafına devam edilmez ikinci bir kağıt kullanılır.
2.    Siyah ve mavi kalem ile yazılır. Bilgisayardan çıktı alınarak da hazırlanabileceği gibi, daktilo ile de yazılabilir.
3.    Hangi kuruma ita fen yazılıyorsa, o kurumun tam adı yazılarak başlanır.
4.    Tarif ve il mutlaka yazılır.
5.    Dilekçede üslup son derece resmi, saygılı ve ciddi olmalıdır.
6.    Konu olan şey net ve anlaşılır bir şekilde kısa ve öz olarak açıklanmalıdır. Ayrıntıya girilmez ve kişisel değil nesnel bir dil ile yazılır.
7.    Yasalara uygun olmayan bir talep dilekçe olarak yazılamaz.
8.    Şikayet dilekçesi yazılıyorsa, şikayete konu olan olayın delillerle ispatlarının da yazılması gerekmektedir.
9.    Konu hakkında, gerek duyulan üst makamlara, bilgi verilebilmesi amacıyla, ‘bilgilerinize arz ederim’ yazılır.
10.    Üst bir makamın çözebileceği bir durumsa, gerekli işlemin başlaması için ‘gereğini saygılarımla arz ederim’ yazılır.
11.    Bir işlemi yapmak için izin isteniyorsa ‘izninizi saygılarımla arz ederim’ yazılır.
12.    Noktalama ve yazım kurallarına son derece dikkat edilerek yazılır.
13.    Dilekçede mutlaka, ad soy ad ve adres bilgisi yer almalıdır.
14.    Dilekçede imza mutlaka bulunmalıdır. Dilekçe aksi taktirde işleme alınmaz fakat yazılan konu ve dilekçe, ortak bir konu için birden çok kişinin talebi ise her birinin ayrı ayrı dilekçe yazması gerekmektedir.
15.    Dilekçeye eklenmiş ek bir belge var ise altta bir yerde ekler başlığı altında belgelerin isimleri yazılmalıdır.

Dilekçe örneği okula belediyeye üniversiteye kaymakamlığa dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe nasıl yazılır okula
 

Belediyeye dilekçe nasıl yazılır
 

Şahsi dilekçe nasıl yazılır
 

Üniversiteye dilekçe nasıl yazılır

YORUMLAR