16.07.2019 16:54
Beyinde lezyon tehlikeli midir? Beyinde lezyon tedavi yöntemleri?

Beyinde lezyon demek, beyinde bazı dokularda veya dokuda meydana gelen hasar anlamındadır. Bunun birçok sebebi olabilir ve kendini çeşitli şekillerde belli edebilir. Cinsine göre farklılık gösteren bu belirtiler, yine cinsine göre başka nedenlere dayanır. Beyinde oluşan bu doku bozukluklarının ve nedenlerinin, sizler için araştırmasını yaptık. İşte beyinde lezyon…

Beyinde lezyon demek, beyinde bazı dokularda veya dokuda meydana gelen hasar anlamındadır. Bunun birçok sebebi olabilir ve kendini çeşitli şekillerde belli edebilir. Cinsine göre farklılık gösteren bu belirtiler, yine cinsine göre başka nedenlere dayanır. Beyinde oluşan bu doku bozukluklarının ve nedenlerinin, sizler için araştırmasını yaptık. İşte beyinde lezyon…

Bir lezyon, yaralanma veya hastalık nedeniyle hasar görmüş bir doku alanıdır. Yani bir beyin lezyonu da yaralanma, travma veya bir hastalık nedeniyle oluşur. Tanıtmak basit gibi görünse de, beyin lezyonlarını anlamak karmaşıktır çünkü birçok beyin lezyonu türü vardır. Küçükten büyüğe, azdan çoğa, göreceli zararsızdan, hayati tehlikeye kadar değişebilir.

Beyin lezyonu nedenleri

 • Yaralanma
 • Enfeksiyon
 • Birtakım kimyasallara maruz kalma
 • Bağışıklık sistemi ile ilgili problemler
 • Bunlar gibi birçok nedenin yanı sıra sebebi bilinemeyen beyin lezyon çeşitleri de vardır.

Beyin lezyonu belirtileri

 • Baş ağrısı
 • Boyun ağrısı ve boyunda sertlik
 • Bulantı, kusma ve iştahsızlık
 • Görme bozuklukları
 • Göz ağrısı
 • Ruh hali, kişilik, davranış, zihinsel yetenek ve konsantrasyondaki değişiklikler
 • Hafıza kaybı ve hafızada karışıklıklar
 • Nöbetler
 • Ateş
 • Hareketlerde zorlanma
 • İştah azalması
 • Denge bozukluğu özellikle yürürken
 • Konsantre olamama
 • İşitme problemleri
 • Koku alma duyusunun değişimi veya kaybı
 • Zihin bulanıklığı, sersemlik hali
 • Kas sertliği
 • Aşırı zayıflama
 • Uyuşukluk veya felç

 

Beyin lezyonu türleri

Apseler

İrin ve iltihap dolu olan, doku enfeksiyonlarıdır. Yaygın değildirler ama hayati risk taşırlar. Beyin apseleri, genellikle kulak, sinüs veya diş enfeksiyonu gibi yakın bir alanda bir enfeksiyondan sonra ortaya çıkar. Ayrıca kafatasının yaralanmasından veya ameliyatından sonra da ortaya çıkabilir.

Arteriovenöz malformasyonlar (AVM)

Bir Arteriovenöz malformasyonların erken gelişimi sırasında meydana gelen beyin lezyon türüdür. Beyindeki atardamar ve damarlar inanılmaz bir şekilde karılır ve fistül adı verilen benzeri yapılarla birbirine bağlanır.damarlar normal atardamarlar kadar güçlü değildir. Damarlar, kan akışı ile fistül yoluyla diğer damarlara bağlanır. Bu damarlar kırılabilir, çatlayabilir ve beyne kan sızdırır. Buna ek olarak, beyin dokusunun düzgün çalışması için yeterli kanı alamayabilir. Beyindeki bu Arteriovenöz malformasyonlar (AVM) meydana getirdiği hasar, ilk olarak belirti olarak nöbetlerle kendini gösterir.

Serebral enfarktüs

Enfarktüs, atardamarın kansız kalması sonucu artık çalışmaz hale gelmesi demektir. Bu dokunun ölümü anlamına da gelir. Serebral enfarktüs, beyin atardamarının, inme veya yeterince kan alamaması nedeniyle beyin hücresi kümesinin öldüğü anlamına gelir.

Tümör

Tümörler, normal dokudan anormal bir şekilde büyüyen hücrelerin oluşturduğu kümelerdir. Beyindeki her tümör kötü değildir, bazıları iyi huylu olabilir. Diğerleri ise kanserli olabilir. Beyinde başlayarak vücudun diğer yerlerine de yayılabilir. Çabuk büyüyebilirler veya sabit de kalabilirler.

Beyindeki lezyonlar nasıl teşhis edilir?

Beyin lezyonlarını bulmak ve teşhis etmek için kullanılan yöntemler semptomlara bağlıdır. Birçok vakada BT ve MR görüntüleme çalışmaları lezyonların yerini, boyutunu ve özelliklerini belirlemekte yardımcı olmaktadır. Enfeksiyon belirtileri aramak için kan ve diğer laboratuvar testleri de yapılabilir.

Beyin Lezyonları Nasıl Tedavi Edilir?

Tedavi beyin lezyonunun tipine bağlıdır. Tedavinin amacı bir tedavi sağlamak, semptomları hafifletmek veya yaşam kalitesini veya uzunluğunu artırmak olabilir. 

YORUMLAR