23.07.2020 14:26
A'dan Z'ye Dokunaklı Türkü Sözleri

Türk halk müziği (THM), Türkiye'nin farklı şehirlerinde farklı formlarda Türkçe söylenen sözlü eserlerin tümünü kapsamaktadır. Yapısal olarak Türk folklorun bir parçası olan bu müziğin sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği diye iki bölümü bulunur. Sözlü eserlere "türkü" adı verilir. Sözsüz halk müziği ise çalgı ve ezgilerden oluşur. Klasik Türk halk müziğinde, ülkemizin hemen her yöresinden derlenmiş birçoğu da artık anonimleşmiş türkülerden öyle türkü sözlerimiz vardır ki aradan yüzyıllarca zaman geçmiş olmasına rağmen önemini korumayı başarmıştır. Bu makalemizde sizler için besteleri ve güfteleriyle halk türkülerinin en güzel örneklerinin sözlerini paylaşmak istiyoruz.

ODAM KİREÇTİR BENİM (Seyitgazi.)

  Odam kireçtir benim

  Yüzüm güleçtir benim

  Soyun da gir koynuma

  Terim ilaçtır benim

  ...

  Odam kireç tutmuyor

  Kumunu katmayınca

  Sevdan baştan çıkmıyor

  Sarılıp yatmayınca

  ...

  Baba ben dervişmiyem

  Kürkümü giymişmiyem

  Ben sevdim eller aldı

  Niye ben ölmüşmüyem

  ...

  Odanı kireç eyle

  Yüzünü güleç eyle

  Soyun da gir koynuma

  Terimi ilaç eyle

  :::::::::::::::::

  GÖNÜL GURBET ELE GİTME (Antep, Karacaoğlan.)

  Gönül gurbet ele gitme

  Ya gelinir ya gelinmez

  Her güzele gönül verme

  Ya sevilir ya sevilmez

  ...

  (Bağlantı)

  Gel güllüm gel, gel tellim gel,

  gel nazlım gel.

  geley geley hey

  ...

  Has bahçenin gül ağacı

  Kimi tatlı kimi acı

  Benim derdimin ilacı

  Ya bulunur ya bulunmaz

  ...

  Gel güllüm gel, gel tellim gel,

  gel nazlım gel.

  geley geley hey

  ...

  Deryalarda yüzer bahri

  Doldur ver içeyim zehri

  Zalım gurbet elin kahrı

  Ya çekilir ya çekilmez

  ...

  Gel güllüm gel, gel tellim gel,

  gel nazlım gel.

  geley geley hey

  ...

  Karacaoğlan çıksa yola

  Hızır yardım etse kula

  Yar denilen demir kale

  Ya alınır ya alınmaz

  ...

  Gel güllüm gel, gel tellim gel,

  gel nazlım gel.

  geley geley hey

  :::::::::::::::::

  ALLI TURNAM (Keskin, Hacı Taşan.)

  Allı turnam bizim ele varırsan

  Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle

  ...

  (Bağlantı)

  Gülüm gülüm, kırıldı kolum, tutmuyor elim, turnalar hey

  Ah gülüm gülüm, yar gülüm gülüm,

  kız gülüm gülüm turnalar hey

  ...

  Eğer bizi sual eden olursa

  Boynu bükük, benzi soluk yar söyle

  ...

  Gülüm gülüm, kırıldı kolum, tutmuyor elim, turnalar hey

  Ah gülüm gülüm, yar gülüm gülüm,

  kız gülüm gülüm turnalar hey

  ...

  Allı turnam ne gezersin havada

  Arabam kırıldı kaldım burada

  ...

  Gülüm gülüm, kırıldı kolum, tutmuyor elim, turnalar hey

  Ah gülüm gülüm, yar gülüm gülüm,

  kız gülüm gülüm turnalar hey

  ...

  Ne onmamış bir kulmuşum dünyada

  Akşam oldu allı turnam dön geri

  ...

  Gülüm gülüm, kırıldı kolum, tutmuyor elim, turnalar hey

  Ah gülüm gülüm, yar gülüm gülüm,

  kız gülüm gülüm turnalar hey

  :::::::::::::::::

  GÜZEL NE GÜZEL OLMUŞSUN (Maraş, Karacaoğlan.)

  Güzel ne güzel olmuşsun

  Görülmeyi görülmeyi

  Siyah zülfün halkalanmış... aman aman

  Örülmeyi örülmeyi

  ...

  Mendili yuğdum arıttım

  Gülün dalında kuruttum

  Adın ne idi unuttum... aman aman

  Sorulmayı sorulmayı

  ...

  Çağır Karacaoğlan çağır

  Taş düştüğü yerde ağır

  Yiğit sevdiğinden soğur... aman aman

  Sarılmayı sarılmayı

  :::::::::::::::::

  SEYYAH OLUP ŞU ALEMİ GEZERİM (Kul Himmet.)

  Seyah oldum şu alemi gezerim,

  Bir dost bulamadım gün akşam oldu.

  Kendi efkarımca okur yazarım,

  Bir dost bulamadım, gün akşam oldu.

  ...

  İki elim gitmez oldu yüzümden

  Ah ettikçe yaşlar gelir gözümden,

  Kusurumu gördüm kendi özümden.

  Bir dost bulamadım gün akşam oldu.

  ...

  Bozuk şu dünyanın temeli bozuk.

  Tükendi danelar kalmadı azık,

  Yazıktır şu geçen ömüre yazık.

  Bir dost bulamadım gün akşam oldu.

  ...

  Kul Himmet üstadım ummana dalam,

  Gidenler gelmedi bir haber alam,

  Abdal oldum şal giyindim bir zaman,

  Bir dost bulamadım gün akşam oldu.

  :::::::::::::::::

  CEVİZİN YAPRAĞI DAL ARASINDA (Dinar.)

  Cevizin yaprağı dal arasında

  Güzeli severler bağ arasında

  Üç beş güzel bir araya gelmişler

  Benim sevdiceğim yok arasında

  ...

  Evlerinin önü zerdali dalı

  Pencereden gördüm kınalı eli, o nazlı yari

  Benim sevdiceğim domurcak gülü

  Sensiz lokmaları yiyemez oldum, yutamaz oldum

  Sensiz odalara giremez oldum, yatamaz oldum

  ...

  Evlerinin önü bahçalık bağlık

  Ne güzel işlemiş eline sağlık, koluna sağlık

  Yar bana yollamış bir beyaz yağlık

  Boynuna dolasın eylensin diye, aldansın diye

  :::::::::::::::::

  HEKİMOĞLU (Ordu/Korgan Çitlice Köyü, Hamdi Tanses.)

  Hekimoğlu derler benim aslıma

  Aynalı martin yaptırdım da narinim kendi neslime

  Evlerinin önü arpa sergisi

  Hekimoğlu İbrahim de narinim ayva sarısı

  Hekimoğlu İbrahim taştan bakıyor

  Elindeki martini de narinim canlar yakıyor

  Konaklar yaptırdım hurma dalından

  İçin döşedemdim de narinim acem şalından

  Konaklar yaptırdım mermer direkli

  Hekimoğlu dediğin de narinim aslan yürekli

  Konaklar yaptırdım döşedemedim

  Ünye, Fatsa bir oldu da narinim başedemedim

  Hekimoğlu derler bir ufak uşak

  Bir omuzdan bir omuza da narinim on arma fişek

  Bugün günlerden pazardır pazar

  Çitlice muhtarı da narinim puşluklar düzer

  Ünye, Fatsa arası ordu da kuruldu

  Hekimoğlu İbrahim de narinim o da vuruldu

  :::::::::::::::::

  ÇÖKERTME (Muğla.)

  Çökertmeden çıktım da Halilim

  Aman başım selamet

  Bitez de yalısına varmadan Halilim

  Aman koptu kıyamet

  Arkıdeşim İbram Çavuş

  Allahıma emanet

  ...

  (Bağlantı)

  Burası da Asbat değil Halilim

  Aman bitez yalısı

  Yüreğime ateş saldı

  Aman gurşun yarası

  ...

  Gidelim gidelim de Halilim

  Çökertmeye varalım

  Golcular görürse Halilim

  Nerelere gaçalım

  Teslim olmayalım da Halilim

  Aman gurşun saçalım

  ...

  Burası da Asbat değil Halilim

  Aman bitez yalısı

  Yüreğime ateş saldı

  Aman gurşun yarası

  :::::::::::::::::

  KAĞIZMANA ISMARLADIM (Erzurum.)

  Kağızman'a ısmarladım nar gele nar gele

  Gümüş kemer ince bele dar gele dar gele vay

  dar gele dar gele vay

  dar gele dar gele vay

  ...

  Baharda yayılır kuzu yan yana yan yana

  Benim yarim inci takar gerdana gerdana vay

  gerdana gerdana vay

  gerdana gerdana vay

  ...

  Benim yarim güzellerden bir dane bir dane

  İçlerinde sarı saçlı güldane güldane vay

  güldane güldane vay

  güldane güldane vay

  :::::::::::::::::

  UYKUDAN UYANMIŞ (Erzurum, Emrah.)

  Uykudan uyanmış gözleri bir hoş

  Dedim sarhoşmusan söyledi yoh yoh

  Ağ elleri boğum boğum gınalı

  Dedim yar bayram mı söyledi yoh yoh

  ...

  Dedim kalem nedir dedi kaşımdır

  Dedim inci nedir dedi dişimdir

  Dedim onbeş nedir dedi yaşımdır

  Dedim artık var mı söyledi yoh yoh

  ...

  Dedim Erzurum nen dedi il'imdir

  Dedim gider misen dedi yolumdur

  Dedim Emrah nendir dedi kulumdur

  Dedim satar mısan söyledi yoh yoh

  :::::::::::::::::

  GEMİCİLER (Trabzon.)

  Gemiciler kalkalum

  Şu yelkeni takalum

  Şişiripte yelkeni

  Sırt üstüne yatalum 

  ...

  Kızılırmak başına

  Şu ırgatı atalum

  Tutalum baluk havyar

  Keyfimize bakalum 

  ...

  Çekin uşaklar çekin

  Hemen aldık ırgatı

  Geliyor bir sert rüzgar

  Vuralum iki katı

  ...

  İsmail de burada

  Hasan çıksın gördeğe

  Uşaklar berde bende

  Coştum arkadaş coştum

  Biraz çalam kemençe

  ...

  Kaptan attı ırgatı

  Sen de tut ha bu katı

  Gel girelum ırmağa

  Esecek ha şu batı

  ...

  Gemici uşakları

  Deniz başımın tacı

  Yoklayın şu ırmağı

  İnşallah çıkar acı

  :::::::::::::::::

  ŞU KARŞI YAYLADA GÖÇ KATAR KATAR (Tercan, Pir Sultan Abdal.)

  Şu karşı yaylada göç katar katar

  Bir güzel sevdası serimde tüter

  Bu ayrılık bana ölümden beter

  Geçti dost kervanı eyleme beni

  ...

  Şu benim sevdiğim başta oturur

  Bir güzelin derdi beni bitirir

  Bu ayrılık bize zulum getirir

  Geçti dost kervanı eyleme beni

  ...

  Pir Sultan Abdalım kalkın aşalım

  Aşıp yüce dağı engin düşelim

  Çok nimetin yedik helallaşalım

  Geçti dost kervanı eyleme beni

  :::::::::::::::::

  BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİNE (Kastamonu, Köroğlu.)

  Hey hey efeler hey...

  Benden selam olsun Bolu Beyine

  Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır

  At kişnemesinden, gargı sesinden

  Dağlar seda verip seslenmelidir

  ...

  Hey hey gene de hey hey...

  Düşman geldi tabur tabur dizildi

  Alnımıza kara yazı yazıldı

  Tüfek icad oldu, mertlik bozuldu

  Eğri kılıç kında paslanmalıdır.

  ...

  Hey hey efeler hey...

  KÖROĞLU düşer mi yine şanından?

  Çıkarır çoğunu er meydanından

  Kırat köpüğünden, düşman kanından

  Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır.

  :::::::::::::::::

  TELGRAFIN TELLERİNE (İstanbul.)

  Telgrafın tellerine

  Kuşlar mı konar

  Herkes sevdiğine de yavrum

  Böyle mi yanar

  ...

  (Bağlantı)

  Yanıma gel yanıma da

  Yanı yanı başıma

  Bu gençlikte neler geldi

  Garip başıma

  ...

  Telgrafın tellerini

  Arşınlamalı

  Yar üstüne yar seveni

  Kurşunlamalı

  ...

  Yanıma gel yanıma da

  Yanı yanı başıma

  Bu gençlikte neler geldi

  Garip başıma

  ...

  Telgrafın telleri de

  Tel tel üstüne

  Gel sarılıp yatalım

  Kol kol üstüne

  ...

  Yanıma gel yanıma da

  Yanı yanı başıma

  Bu gençlikte neler geldi

  Garip başıma

  ...

  Telgrafın telleri de

  Semaya bakar

  Senin o bakışların

  Çok canlar yakar

  ...

  Yanıma gel yanıma da

  Yanı yanı başıma

  Bu gençlikte neler geldi

  Garip başıma

  :::::::::::::::::

  ÖTME BÜLBÜL ÖTME (Sivas, Pir Sultan Abdal.)

  Ötme bülbül ötme şer değil bağım

  Yar senin elinden de ben yana yana

  Tükendi fitilim eridi yağım

  Yar senin elinden de ben yana yana

  Ya dost ya dost ya dost

  Deryadan bölünmüş de sellere döndüm

  ...

  Deryadan bölünmüş sellere döndüm

  Vakitsiz açılan güllere döndüm

  Ateşi kararmış küllere döndüm

  Yar senin elinden de ben yana yana

  Ya dost ya dost ya dost

  Haberim duyarsın da peyiklerinen

  ...

  Haberim duyarsın peyiklerinen

  Yarimi sarsınlar şehitlerinen

  Kırk yıl dağda gezdim geyiklerinen

  Yar senin elinden de ben yana yana

  Ya dost ya dost ya dost

  Deryadan bölünmüş de sellere döndüm

  :::::::::::::::::

  YÜKSEK YÜKSEK TEPELERE (Edirne.)

  Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar

  Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler

  Annesinin bir tanesini hor görmesinler

  ...

  (Bağlantı)

  Uçan da kuşlara malum olsun

  Ben annemi özledim

  Hem annemi hem babamı

  Ben köyümü özledim

  ...

  Babamın bir atı olsa binse de gelse

  Annemin yelkeni olsa uçsa da gelse

  Kardeşlerim yolları bilse de gelse

  ...

  Uçan da kuşlara malum olsun

  Ben annemi özledim

  Hem annemi hem babamı

  Ben köyümü özledim

  :::::::::::::::::

  DOSTA GİDERİM (Sivas, Pir Sultan Abdal.)

  Karşıda görünen ne güzel yayla

  Bir dem süremedim giderim böyle

  Ela gözlü perim sen himmet eyle

  Ben de bu yayladan Şah'a giderim

  ...

  Eğer göğerüben bostan olursam

  Şu halkın diline destan olursam

  Kara toprak senden üstün olursam

  Ben de bu yayladan Şah'a giderim

  ...

  Bir bölük turnaya sökün dediler

  Yürekteki derdi dökün dediler

  Yayladan ötesi yakın dediler

  Ben de bu yayladan Şah'a giderim

  ...

  Dost elinden dolu içmiş gibiyim

  Üstü kan köpüklü meşe seliyim

  Ben bir yol oğluyum yol sefiliyim

  Ben de bu yayladan Şah'a giderim

  ...

  Alınmış abdestim aldırırlarsa

  Kılınmış namazım kıldırırlarsa

  Sizde Şah diyeni öldürürlerse

  Ben de bu yayladan Şah'a giderim

  ...

  Pir Sultan Abdal'ım dünya durulmaz

  Gitti giden ömür geri durulmaz

  Gözlerim de Şah yolundan ayrılmaz

  Ben de bu yayladan Şah'a giderim

  :::::::::::::::::

  BİR CANDARMA GELİYOR  (Bitlis.)

  Bir candarma geliyor lo

  Kaymakam konağından

  Fiske vursam kan damlar lo

  O yarin yanağından

  ...

  (Bağlantı)

  Haydi malım, haydi canım

  Şinanay aslan yarim

  ...

  Kurşun attım havaya lo

  Dolana yar dolana

  Ben burda ısrar eyledim..

  Sen orda sallanmaya

  ...

  Haydi malım, haydi canım

  Şinanay aslan yarim

  ...

  Zeytin yaprağı yeşil..

  Altında kahve pişir

  Ben sana mal olamam..

  Var aklın başa devşir

  ...

  Haydi malım, haydi canım

  Şinanay aslan yarim

  :::::::::::::::::

  SUNAM (Sivas, Pir Sultan Abdal.)

  Sahahtan cemalin seyran eyledim

  Gönüller perişan elinden sunam

  Nice bekliyeyim gurbet ellerde

  Hiç bilir yok mudur halinden sunam

  ...

  Sen seher yelisin gider gelmezsin

  Gelirsen de bana baki kalmazsın

  Seni uçuranlar baki kalmasın

  Seni kim uçurdu gölünden sunam

  ...

  Pir Sultan Abdal'ım cemalin güzel

  Aradım bulamadım bir haber yazar

  Şimdi senin ismin cenneti gezer

  Kalma bizim için yolundan sunam

  :::::::::::::::::

  NİKSAR'IN FİDANLARI (Niksar.)

  Kalenin bedenleri yar yar yar yandım

  Koyverin gidenleri ninanay canım ninanay nay

  Koyverin gidenleri ninanay yarim de ninanay nay

  İpek bürük sürünmüş yar yar yar yandım

  Niksar'ın fidanları ninanay canım ninanay nay

  Niksar'ın fidanları ninanay yarim de ninanay nay

  ...

  (Bağlantı)

  Hoppa nina ninanay ninanay nay

  Ninanay canım da ninanay nay

  Hoppa nina ninanay ninanay nay

  Ninanay yarim de ninanay nay

  ...

  Kaleden iniyorum yar yar yar yandım

  Çağırsan dönüyorum ninanay canım ninanay nay

  Aşkından kibrit oldum yar yar yar yandım

  Üfürsen yanıyorum ninanay canım ninanay nay

  ...

  Hoppa nina ninanay ninanay nay

  Ninanay canım da ninanay nay

  Hoppa nina ninanay ninanay nay

  Ninanay yarim de ninanay nay

  ...

  Entarisi aktandır yar yar yar yandım

  Ne gelirse haktandır ninanay canım ninanay nay

  Benzimin sarılığı yar yar yar yandım

  Yare ağlamaktandır ninanay canım ninanay nay

  ...

  Hoppa nina ninanay ninanay nay

  Ninanay canım da ninanay nay

  Hoppa nina ninanay ninanay nay

  Ninanay yarim de ninanay nay

  :::::::::::::::::

  SİVAS ELLERİNDE SAZIM ÇALINIR (Sivas, Pir Sultan Abdal.)

  Sivas ellerinde sazım çalınır

  Çamlıbeller bölük bölük bölünür

  Yardan ayrı düştüm bağrım delinir

  Katip arzuhalim yaz (Şah'a) yare böyle

  ...

  Kul olayım kalem tutan ellere

  Katip arzuhalım Şah'a böyle yaz

  Şekerler ezeyim şirin dillere

  Katip arzuhalim yare böyle yaz

  ...

  Pir Sultan Abdal'ım ey Hızır Paşa

  Yazılan gelirmiş sağ olan başa

  Bizi hasret koydun kavim kardaşa

  Katip arzuhalim Şah'a böyle yaz.

  :::::::::::::::::

  MEHRİBAN (Kars.)

  Bahçelere geldi bahar

  Yeşil halı serdi bahar

  Gel dedim, gelmedi yar

  ...

  (Bağlantı)

  Meni yada salsana yar

  Şu halimi sorsana yar

  A ceylan sevdiğim

  Mehriban sevdiğim

  Sırrımı bilmedin

  Bilmedin yar

  ...

  Bahçelerde güllü çiçek

  Güllü çemen, güllü çiçek

  Gül dedim gülmedin yar

  ...

  Meni yada salsana yar

  Şu halimi sorsana yar

  A ceylan sevdiğim

  Mehriban sevdiğim

  Sırrımı bilmedin

  Bilmedin yar

  ...

  Şirin şirin sözle meni

  Özüm dedim, özle meni

  Gözledim, gelmedin yar

  ...

  Meni yada salsana yar

  Şu halimi sorsana yar

  A ceylan sevdiğim

  Mehriban sevdiğim

  Sırrımı bilmedin

  Bilmedin yar

  :::::::::::::::::

  SEHERDE BİR BAĞA GİRDİM (Erzincan, Teslim Abdal.)

  Seherde bir bağa girdim

  Ne bağ duydu ne bağbancı

  El sundum güllerin derdim

  Ne bağ duydu ne bağbancı

  ...

  Bağın kapısını açtım

  Sayın ki cennete düştüm

  Yar ile tenha buluştum

  Ne bağ duydu ne bağbancı
  
  ...

  Seherin bülbülü öttü

  Öttü de murada yetti

  Teslim Abdal yükün tuttu

  Ne bağ duydu ne bağbancı

  :::::::::::::::::

  ÜNYE'DEN ÇIKTIM (Ünye, Hamdi Tanses.)

  Ünye'den çıktım başım selamet

  Ceviz deresinde koptu gıyamet

  Gadın gız gardaşım sana emanet

  Ağla anam ağla sen bana ağla

  Çifte doktor getir yaremi bağla

  ...

  Yedi garış gelir arkamın eni

  Genç yaşımda gabre koydular beni

  Anneciğim bana söylesin nenni

  Ağla anam ağla sen bana ağla

  Çifte doktor getir yaremi bağla

  ...

  Martinim duvarda asılı kaldı

  Elbisem sandukta basılı kaldı

  Gadın gız gardaşım Fatsa'da kaldı

  Ağla anam ağla sen bana ağla

  Çifte doktor getir yaremi bağla

  :::::::::::::::::

  KEKLİK (Silifke.)

  Yar yar... Nerden gelirsin Silifke Kalesinden

  Ne gezersin, açlık belasından

  Nerde yattın, beyin konağında

  Ne varıdı kupkuru yerde hey...

  Kekliğim hey...

  ...

  (Bağlantı)

  Kekliği düz ovada avlayalım

  Kanadını çam dalına bağlayalım.

  ...

  Yar yar... Buyurun arkadaşlar davetim var benim

  Herkes kesesinden yesin, içsin, saltanatım var benim

  Aslı yok yaylasında bin beş yüz koyunum var benim hey...

  Kekliğim hey...

  ...

  Kekliği düz ovada avlayalım

  Kanadını çam dalına bağlayalım.

  :::::::::::::::::

  HIZIR PAŞA (Sivas, Pir Sultan Abdal.)

  Hızır Paşa bizi berdar etmeden

  Açılın kapılar Şah'a gidelim

  Siyaset günleri gelip yetmeden

  Açılın kapılar Şah'a gidelim

  ...

  Her nereye gitsem yolum dumandır

  Bizi böyle kılan ahdü amandır

  Zincir boynum sıktı hali zamandır

  Açılın kapılar Şah'a gidelim

  ...

  Çıkarım bakarım kale başına

  Mümin müslümanlar gider işine

  Bir ben mi düşmüşüm can telaşına

  Açılın kapılar Şah'a gidelim

  ...

  Pir Sultan'ım eyder mürvetli Şahım

  Yaram baş verdi sızlar ciğergahım

  Arşa direk direk olmuştur ahım

  Açılın kapılar Şah'a gidelim

  :::::::::::::::::

  ŞU KANLI ZALİMİN (Sivas, Pir Sultan Abdal.)

  Şu kanlı zalimin ettiği işler

  Garip bülbül gibi yaralar beni

  Yağmur gibi yağar başıma taşlar

  Dost'un bir fiskesi yaralar beni

  ...

  Dar günümde dost düşmanım belli oldu

  On derdim var ise şimdi elli oldu

  Ecel fermanı boynuma takıldı

  Gerek asa gerek vuralar beni

  ...

  Pir Sultan Abdal'ım can göğe ağmaz

  Hak'dan emrolmazsa ırahmet yağmaz

  Şu illerin taşı hiç bana değmez

  İlle dostun gülü yaralar beni

  :::::::::::::::::

  OLAM BOYUN GURBANI (Kars.)

  Olam boyun Gurbanı

  Sensiz dağlar ceylanı

  Gara gaşın gözlerin

  Budur aşkın fermanı

  ...

  (Bağlantı)

  Hey

  Öldürme meni...

  Sevmişem seni

  Guş diline gurban

  İnce beline heyran

  Şeker Lebine doymam

  Vay benim meralım

  ...

  İncidir dişin senin

  Hoşdur gülüşün senin

  Aşkından ölürem men

  Yok mu insafın senin

  ...

  Hey

  Öldürme meni...

  Sevmişem seni

  Guş diline gurban

  İnce beline heyran

  Şeker Lebine doymam

  Vay benim meralım

  ...

  Kekliğin gözü ela

  Başıma açtı bela

  Yiğit ona demişem

  Sevdiğini tez bağla

  ...

  Hey

  Öldürme meni...

  Sevmişem seni

  Guş diline gurban

  İnce beline heyran

  Şeker Lebine doymam

  Vay benim meralım

  :::::::::::::::::

  GURBET ELDE (Erzincan, Pir Sultan Abdal.)

  Gurbet elde bir hal geldi başıma... geldi başıma

  Ağlama gözlerim Mevla kerimdir... Mevla kerimdir

  Derman arar iken derde düş oldum

  Ağlama gözlerim Mevla kerimdir... Mevla kerimdir

  ...

  Huma kuşu yere düştü ölmedi... düştü ölmedi

  Dünya Sultan Süleyman'a kalmadı

  Dedim yare gidem nasip olmadı

  Ağlama gözlerim ağlama... Mevla kerimdir

  ...

  Kağıda yazarlar ufak yazılar... ufak yazılar

  Anasız olur mu körpe kuzular

  Yürek yarelidir, ciğer sızılar

  Ağlama gözlerim Mevla kerimdir... Mevla kerimdir

  ...

  Pir Sultan Abdal'ım böyle buyurdu

  Ayrılık donların biçti, giyirdi

  Ben ayrılmaz idim, felek ayırdı

  Ağlama gözlerim Mevla kerimdir... Mevla kerimdir

  :::::::::::::::::

  BURÇAK TARLASI (Tokat.)

  Sabahtan kalktım da ezan sesi var

  Ezan da sesi değil yavrum burçak yası var

  Sorun şu muhtarın kaç tarlası var

  ...

  (Bağlantı)

  Amanın da kızlar ne zorumuş burçak yolması

  Burçak tarlasına yar yar gelin olması

  ...

  Sabahtan kalktım da südü pişirdim

  Südün de kaymağını yar yar yere taşırdım

  Burçak tarlasında aklım şaşırdım

  ...

  Amanın da kızlar ne zorumuş burçak yolması

  Burçak tarlasına yar yar gelin olması

  ...

  Kolumu salladım değdi tikene

  İnkisar ederim yar yar burçak ekene

  İlahi kaynana ömrün tükene

  ...

  Amanın da kızlar ne zorumuş burçak yolması

  Burçak tarlasına yar yar gelin olması

  :::::::::::::::::

  YİĞİTLER SİLKİNİP ATA BİNENDE (Sivas, Köroğlu.)

  Yiğitler silkinip ata binince

  Derelerde bozkurtlara ün olur

  Yiğit olan döne döne döğüşür

  Kötüler kavgadan kaçar hun olur

  ...

  Bir yiğit cidasın almış eline

  Serini koymuştur yiğit yoluna

  Kalkan paralana zırhlar deline

  Kanlı gömlek koç yiğide don olur

  ...

  Bir yiğit cidasını almış atıyor

  Ağ elleri kızıl kana batıyor

  Bir kötü kavgadan dönmüş kaçıyor

  Kaçma kötü kaçma şimdi dön olur

  :::::::::::::::::

  ERENLER CEMİNE (Tercan, Ali Ekber Çiçek.)

  Erenler cemine her can giremez

  İnsanı kamile kul olmayınca

  Her mürşidim diyen Mürşid olamaz

  Adep ile erkan yol olmayınca

  ...

  Arama ırakta vardır yakını

  Gerçek olan talip, bulur hakkını

  Yükletemezler sana yolun yükünü

  Bükülüp hametin dal olmayınca

  :::::::::::::::::

  BİR ÇİFT DURNA GÖRDÜM (Yozgat)

  Bir çift turna gördüm durur dallarda

  Seversen Mevla'yı galma yollarda

  Sizi bekleyen var bizim ellerde

  Bizim ele doğru gidin turnalar

  ...

  Turnam dertli öttün derdimi deştin

  Pençe vurup yarem üstünü açtın

  Eşinden mi ayrıldın yolun mu şaştın

  Bizim ele doğru gidin turnalar

  :::::::::::::::::

  EŞREFOĞLU (Ankara, Kul Hasan Dede.)

  Eşrefoğlu al haberi

  Bahçe biziz gül bizdedir

  Biz de Mevlana'nın kuluyuz

  Yetmiş iki dil bizdedir

  ...

  Erlik midir eri yormak

  Uzak yoldan haber sormak

  Cenetteki ol dört ırmak

  Coşkun akan sel bizdedir

  ...

  Arı vardır uçup gezer

  Teni tenden seçip gezer

  Canan bizden kaçıp gezer

  Arı biziz bal bizdedir

  ...

  Biz erenler gerçeğiyiz

  Has bahçenin çiçeğiyiz

  Hacı Bektaş köçeğiyiz

  Edep erkan yol bizdedir

  ...

  Kuldur Hasan Dedem kuldur

  Manayı söyleten dildir

  Elif Hak'ka doğru yoldur

  Cim arasan dal bizdedir

  :::::::::::::::::

  KADİFEDEN KESESİ (İstanbul.)

  Kadifeden kesesi

  Kahveden gelir sesi

  Oturmuş kumar oynar

  Ciğerimin, ah ciğerimin köşesi.

  ...

  (Bağlantı)

  Haydi yallah, Beyoğlu'na yolla

  Aman yallah, Beyoğlu'na yolla

  Yolla yolla yar yolla.

  ...

  Kadife yastığım yok

  Odana bastığım yok

  Kitaba el basarım

  Senden başka, senden başka dostum yok.

  ...

  Haydi yallah, Beyoğlu'na yolla

  Aman yallah, Beyoğlu'na yolla

  Yolla yolla yar yolla.

  ...

  Kadifeden yeleğim

  Seni sevdim meleğim

  Biraz da sen beni sev

  Rahat etsin, rahat etsin yüreğim.

  ...

  Haydi yallah, Beyoğlu'na yolla

  Aman yallah, Beyoğlu'na yolla

  Yolla yolla yar yolla.
  
  :::::::::::::::::

  SİLİFKE'NİN YOĞURDU (Silifke.)

  Silifkenin yoğurdu

  Ah seni kimler doğurdu

  Seni doğuran ana

  Bal ilen mi yoğurdu

  ...

  (Bağlantı)

  Beşşiği çamdan

  Ah yuvarlanır damdan

  Anası da pilav pişirir,

  Oğlu da durmaz aşırır.

  ...

  Kale kaleye bakar

  Ah kaleden sular akar

  Delikanlı dururken

  İhtiyara kim bakar?

  ...

  Beşşiği çamdan

  Ah yuvarlanır damdan

  Anası da pilav pişirir,

  Oğlu da durmaz aşırır.

  ...

  Bağa girdim üzüme

  Ah çıbık battı dizime

  Çıbık seni keserim

  Yar göründü gözüme

  ...

  Beşşiği çamdan

  Ah yuvarlanır damdan

  Anası da pilav pişirir,

  Oğlu da durmaz aşırır.

  :::::::::::::::::

  ANTALYA'NIN MOR ÜZÜMÜ (Antalya.)

  Antalya'nın mor üzümü

  Severler boyu uzunu a leylim

  İmamın küçük kızını

  Sarsam ne zaman ne zaman

  Sevsem ne zaman ne zaman

  ...

  (Bağlantı)

  Saran kollar yorulur mu bir zaman

  Seven kollar yorulur mu bir zaman

  ...

  Antalya'nın kuyuları

  Çayır çimen kıyıları a leylim

  Avdan gelir dayıları

  Sarsam ne zaman ne zaman

  Sevsem ne zaman ne zaman

  ...

  Saran kollar yorulur mu bir zaman

  Seven kollar yorulur mu bir zaman

  ...

  Antalya'nın altı bakır

  Atlar gelir şakır şakır a leylim

  Sevdiğimin gözü çakır

  Sarsam ne zaman ne zaman

  Sevsem ne zaman ne zaman

  ...

  Saran kollar yorulur mu bir zaman

  Seven kollar yorulur mu bir zaman

  :::::::::::::::::

  SELAM OLSUN (Sivas, Yunus Emre.)

  Bu dünyadan gider olduk

  Kalanlara selam olsun

  Bizim için hayır dua

  Kılanlara selam olsun

  ...

  Sela verin kastımıza

  Gider olduk dostumuza

  Namaz için üstümüze

  Duranlara selam olsun

  ...

  Ecel büke belimizi

  Söyletmiye dilimizi

  Hasta iken halimizi

  Soranlara selam olsun

  ...

  Eceli gelenler gider

  Hepsi gelmez yola gider

  Bizim halimizden haber

  Soranlara selam olsun

  ...

  Tenim ortaya açıla

  Yakasız gömlek biçile

  Bizi bir asan vechile

  Yuyanlara selam olsun

  ...

  Derviş Yunus söyler sözün

  Yaş doludur iki gözün

  Bilmiyen ne bilsin bizi

  Bilenlere selam olsun

  :::::::::::::::::

  OY MİRALAY MİRALAY (Giresun.)

  Oy miralay miralay

  Askerin alay alay

  Al kızları askere

  Askerlik olsun kolay

  ...

  Ben başıma koyamam

  Miralayın fesini

  İşittikçe duramam

  Nazlı yarin sesini

  ...

  Ustam nasıl kondurdun

  Taş başına binayı

  Zindan ettin başıma

  Ha bu yalan dünyayı

  :::::::::::::::::

  KARA TOPRAK (Sivas, Aşık Veysel.)

  Dost dost diye nicesine sarıldım

  Benim sadık yarim kara topraktır.

  Beyhude dolandım, boşa yoruldum

  Benim sadık yarim kara topraktır.

  ...

  Nice güzellere bağlandım kaldım

  Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum

  Her türlü istediğim topraktan aldım

  Benim sadık yarim kara topraktır.

  ...

  Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi

  Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi

  Kazma ile dövmeyince kıt verdi

  Benim sadık yarim kara topraktır

  ...

  Adem'den bu deme neslim getirdi

  Bana türlü türlü meyve bitirdi

  Her gün beni tepesinde götürdü

  Benim sadık yarim kara topraktır.

  ...

  Karnın yardım kazmayınan, belinen

  Yüzün yırttım tırnağınan, elinen

  Yine beni karşıladı gülünen

  Benim sadık yarim kara topraktır

  ...

  İşkence yaptıkça bana gülerdi

  Bunda yalan yoktur herkes de gördü

  Bir çekirdek verdim, dört bostan verdi

  Benim sadık yarim kara topraktır.

  ...

  Havaya bakarsam hava alırım

  Toprağa bakarsam dua alırım

  Topraktan ayrılsam nerde kalırım

  Benim sadık yarim kara topraktır.

  ...

  Bir dileğin varsa iste Allah'tan

  Almak için uzak gitme topraktan

  Cömertlik toprağa verilmiş Hak'tan

  Benim sadık yarim kara topraktır.

  ...

  Hakikat istersen açık bir nokta

  Allah kula yakın, kul da Allah'a

  Hakkın gizli hazinesi toprakta

  Benim sadık yarim kara topraktır.

  ...

  Bütün kusurumu toprak gizliyor

  Melhem çalıp yaralarım düzlüyor

  Kolun açmış yollarımı gözlüyor

  Benim sadık yarim kara topraktır.

  ...

  Her kim ki olursa bu sırra mazhar

  Dünyaya bırakır ölmez bir eser

  Gün gelir Veysel'i bağrına basar

  Benim sadık yarim kara topraktır.

  :::::::::::::::::

  ÇAYDA ÇIRA (Elazığ.)

  Çayda çıra yanıyor.

  (Hanım nanay kız nanay

  Nanay güzelim nanay

  Nanay sevdiğim nanay)

  ...

  Ela göz uyanıyor

  (Hanım nanay kız nanay

  Nanay güzelim nanay

  Nanay sevdiğim nanay)

  ...

  Fitil çifte yara bir

  (Hanım nanay kız nanay

  Nanay güzelim nanay

  Nanay sevdiğim nanay)

  ...

  Yürek mi dayanıyor

  (Hanım nanay kız nanay

  Nanay güzelim nanay

  Nanay sevdiğim nanay)

  ...

  Buralarda gülüm yok

  (Hanım nanay kız nanay

  Nanay güzelim nanay

  Nanay sevdiğim nanay)

  ...

  Söylemeye dilim yok

  (Hanım nanay kız nanay

  Nanay güzelim nanay

  Nanay sevdiğim nanay)

  ...

  Geceler uykum yok

  (Hanım nanay kız nanay

  Nanay güzelim nanay

  Nanay sevdiğim nanay)

  ...

  Gündüzün kararım yok

  (Hanım nanay kız nanay

  Nanay güzelim nanay

  Nanay sevdiğim nanay)

  :::::::::::::::::

  UYUR İKEN UYARDILAR (Sivas, Pir Sultan Abdal.)

  Uyur iken uyardılar

  Diriye saydılır bizi

  Koyun olduk ses anladık

  Sürüye saydılar bizi

  ...

  Halımızı hal eyledik

  Yolumuzu yol eyledik

  Her çiçekten bal eyledik

  Arıya saydılar bizi

  ...

  Pir Sultan Abdalım şurda

  Çok keramet var insanda

  Ol cihanda bu cihanda

  Veliye saydılar bizi

  :::::::::::::::::

  KIRMIZI GÜL (Erzurum.)

  Kırmızı gül demet demet

  Sevda değil bir alamet

  Balam nenni yavrum nenni

  Gitti gelmez ol muhannet

  ...

  (Bağlantı)

  Şol revanda balam kaldı

  Yavrum kaldı balam nenni

  ...

  Kırmızı gül her dem olmaz

  Yaralara merhem olmaz

  Balam nenni yavrum nenni

  Ol tabibten derman gelmez

  ...

  Şol revanda balam kaldı

  Yavrum kaldı balam nenni

  ...

  Kırmızı gülün hazeli

  Ağaçlar döker gazeli

  Balam nenni yavrum nenni

  Kara yağızın güzeli

  :::::::::::::::::

  GÜL BUDANMIŞ (Semah, Hatay, Öksüz Dede.)

  Gül budanmış dal dal olmuş

  Menevşesi al al olmuş

  Siyah zülfün tel tel olmuş yar yar

  Siyah zülfün tel tel olmuş

  Biz bu yerlerden gideli

  Gurbet ellere düşeli vay

  ...

  Gül karanfile karışmış

  Küskünler de hep barışmış

  Taze goncalar yetişmiş

  Biz bu yerlerden gideli

  ...

  (Bağlantı)

  Lale sümbüller açılmış

  Seven sevene karışmış

  Hasret olanlar kavuşmuş

  Biz bu yerlerden gideli

  ...

  (Bağlantı)

  Nergisle çiğdem serpilmiş

  Yola güzeller dökülmüş

  Ergenler birbirini seçmiş

  ...

  (Bağlantı)

  Öksüz Dede der bu sözü

  Hakka çevirmiştir özü

  Öldü zannettiler bizi

  Biz bu yerlerden gideli

  :::::::::::::::::

  DİDEBAN ÜSTÜNDEYİM (Bitlis)

  Dideban üstündeyim Loy loy loy loy loy balım

  Dal boyun kastındayım Loy loy loy loy loy balım

  Erenler dua edin Loy loy loy loy loy balım

  Ben murat üstündeyim Loy loy loy loy loy balım

  ...

  Gidersen yolun olum Loy loy loy loy loy balım

  Uzanım kolun olum Loy loy loy loy loy balım

  Nerde konak edersen Loy loy loy loy loy balım

  Orda yorganın olum Loy loy loy loy loy balım

  ...

  Giderem Van'a doğru Loy loy loy loy loy balım

  Yolum İran'a doğru Loy loy loy loy loy balım

  Kes başım kanım aksın Loy loy loy loy loy balım

  Kadir bilene doğru Loy loy loy loy loy balım

YORUMLAR