10.01.2018 19:13
Robotlar için nüfus sayımı yapıldı

Dünyadaki robot sayısı her geçen yıl %15 oranında artış gösteriyor. Yapay zeka ve otomasyon sistemlerinin yaygınlaşması nedeniyle kullanım alanı artan robotlar için bir nüfus sayımı yapılmış. Rapora göre 2019 yılı itibariyle dünya çapında yarım milyona yakın endüstriyel robot olacak.

elecekle ilgili öngörülerde robotların işlerimizi elimizden alacağı yönünde görüşler hakimdir. Bu olayın tahmin ettiğimizden daha erken gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Global Robotics isimli araştırma raporunda endüstriyel robotların yükselişi açık bir şekilde görülüyor.

Helen Fang, Micheal Hagmann, Richard Schramm ve Anderson Chow isimli analistlerin hazırladığı raporda, dünyada kaç adet robot olduğu, nerede bulundukları ve robot nüfusunun yıllık artışı yer alıyor.

Araştırmaya göre, dünyadaki robotların yarısından fazlası Asya kıtasında bulunuyor ve bunların büyük bir çoğunluğu Çin’de çalışıyor. 2016 yılında dünyada 300 bin robot bulunuyordu. Rapora göre her yıl %15 artış gösteren robot nüfusunun 2019 yılında yaklaşık 414 bin olacağı belirtiliyor.
Çin dünyadaki endüstriyel robot talebinin %30’unu karşılıyor. Bu talebin arkasında ülkedeki fabrikaların sayısı ve yaşlanan nüfusun ekili olduğu belirtiliyor. Araştırma kapsamında otomatik eller ve raylı sistemler gibi otomasyon makineleri de robot olarak sayıldı.

YORUMLAR