15.06.2017 07:34
Uyum paketi TBMM başkanlığına sunuldu

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören Anayasa değişiklikleri kapsamında hazırlanan uyum paketi TBMM başkanlığına sunuldu.

Meclis tatile girmeden yasalaştırılması planlanan tasarı ile 16 ayrı kanunda 130’un üzerinde değişiklik yapılıyor. Tasarı ile öngörülen bazı düzenlemeler şöyle: Mahkemeler, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkûmiyet veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen bazı suçlar sonrasında hükümlü olan subaylar hakkında TSK’dan çıkarılma kararı verecek. TSK’dan çıkarma, askeri rütbe ve memuriyetlerin kaybedilmesi ile subay, astsubay ve Devlet memuru olarak tekrar TSK’ya dönemeyecek. Askeri mahkemeler kaldırıldığı için askeri suçların soruşturması ve kovuşturmasında Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanacak.  Bu kapsamda, subay ve astsubayların şüpheli sıfatıyla ifadesi bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından alınacak.

ASKERLERİN SORUŞTURMA İZNİ
Asker kişilerin işledikleri askeri suçların soruşturulması izne tabi olacak.  Ancak, ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hallerinde soruşturma genel hükümlere göre yürütülecek. Soruşturma izni, sıralı amirler tarafından verilecek. General ve amiraller hakkındaki soruşturma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili tarafından yapılır. Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları hakkında soruşturma yapılması Cumhurbaşkanının iznine bağlı olacak. MİT Müsteşarı hakkında soruşturma yapılması da Cumhurbaşkanının iznine bağlı olacak. Soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararlarına karşı on gün içinde Danıştay’a itiraz edilebilecek.  

“İÇ HİZMET”TE DEĞİŞİKLİK
Uyum paketinde TSK iç hizmet kanununda da bazı değişiklikler yapılıyor. Buna göre ‘Önleme araması’ adı altında, tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla askerî mahallerde, kişilerin üstü, araçları, özel kâğıtları ve eşyası aranabilecek. Suç delilleri koruma altına alınacak. Askeri mahallerde yapılacak aramanın yalnızca askeri makamlar tarafından yapılmasını öngören hükümde değişikliğe gidiliyor. Bu kapsamda, askeri mahallerdeki aramalar Cumhuriyet savcısının nezaretinde askerî makamların katılımıyla adlî kolluk görevlileri tarafından yerine getirilecek. 

Kaynak : Türkiye Gazetesi
YORUMLAR