04.04.2018 22:13
Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir? Gıyaseddin Keyhüsrev nasıl öldü?

Gıyaseddin Keyhüsrev Kimdir? Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli hükümdarları arasında yer almaktadır. Alaeddin Keykubad'ın oğlu olan 2. Gıyaseddin Keyhüsrev, 9 yıl tahtta kalmıştır. Döneminde büyük eserler inşa ettiren Gıyaseddin Keyhüsrev'in annesi Mahperi Sultan'dır. Peki, çok genç yaşta vahim bir olayla hayata gözlerini yuman Gıyaseddin Keyhüsrev Kimdir? İşte, Aleaddin Keykubad'ın büyük oğlunun ölümü ve detaylı bilgiler

Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir? Gıyaseddin Keyhüsrev, babasının gıda zehirlenmesi sonucu ölmesinin ardından Anadolu Selçuklu Devleti'nin yeni sultanı olmuştur. 1237 ile 1246 yılları arasında hükümdarlık süren Gıyaseddin Keyhüsrev, kendi döneminde sosyal ve bilimsel birçok kurumun ortaya çıkmasına vesile olmuştur.

Ancak aynı dönemde vezir Sadeddin Köpek’in etkisinde kalarak tecrübeli devlet adamlarını bertaraf edilmiş; ülkede gerileme başlamıştır. Kösedağ Savaşı’nda uğranılan yenilgi ile devlet çöküş sürecine girmiştir.

Annesi Hunat Hatun'un Kayseri’de Hunad Hatun Külliyesi ile İncesu’daki ŞeyhTuresan Zaviyesi onun devrinde meydana getirilmiş eserlerdendir.

GIYASEDDİN KEYHÜSREV KİMDİR?

1221 yılında doğduğu tahmin edilir. Babası I. Alaeddin Keykubad, annesi “Mahperi Sultan” olarak da bilinen Hunat Hatun'dur.

1128’de Mengüçoğlu Beyliği’ni ortadan kaldırıp topraklarını ülkesine katan Alaaeddin Keykubat, onu Erzincan iline melik atayarak atabeyi Mübarizeddin Ertokuş'la birlikte Erzincan'a gönderdi. Melikliğinin ilk yıllarında Trabzon’u kuşattı.

Babası, kendisinden küçük olan kardeşi İzzeddin Kılıç Arslan'ı veliahtlığa atamıştı ancak babasının ölümü (1237) üzerine Sadeddin Köpek önderliğindeki bazı emirlerin desteğiyle Türkiye Selçuklu tahtına Gıyaseddin Keyhüsvrev çıktı. Kardeşinin tarafını tutan Harezm emirlerine karşı mücadeleye girişti; onları kendisine biat etmek zorunda bıraktı. Dımaşk (Şam) ve Halep Eyyubi hükümdarları ile babasının zamanında yapılan tabiiyet anlaşmalarını yeniledi. Halep Eyyubi hükümdarının kızı ile evlenmek, kendi kız kardeşini ise onunla evlendirmek yoluyla akrabalık kurdu. Çok geçmeden diğer Eyyubi hükümdarları ve Artuklular da kendisine bağıölı oldu. Moğolistan’a babasının hazırladığı elçilik heyetini gönderdi.

Keyhüsrev, babasının devrinde nişanlanmış olduğu Gürcü Prensesi Tamar ile 1237 veya 1238’de evlendi; bu evlilikten II. Alâeddin Keykubad dünyaya gelmiştir. Eşi Anadolu’da Gürcü Hatun adıyla tanındı. Gürcü Hatun’a olan sevgisini bastırdığı paralarla gösterdi. Bu paralarda bulunan arslan-güneş tasvirinin kendisinin (arslan) ve karısı Gürcü Hatun’un (güneş) sembolleri olduğu ileri sürülür.

Sadeddin Köpek'in etkisine giren Gıyaseddin Keyhüsrev, eski veliaht İzzeddin Kılıçarslan ile annesi Adile Hatun’u da öldürtmüştür. Ancak sonunda Türkiye Selçuklu tahtı üzerinde hak iddia eden Sadeddin Köpek'i de 1239 yılında öldürtmüştür.

Amasya’da bulunan Vezir Mühezzebüddin Ali Moğol komutanı Baycu Noyan’a gidip Selçukluları Moğollara vergi verir bağımlı bir devlet haline getiren ağır bir anlaşma imzaladı. Moğollarla barışın sağlanmasının ardından Konya'ya dönen sultan bundan sonra devlet işlerini bütünüyle veziri Şemseddin İsfahani'ye bıraktı.[3] Vezir, Sultanın ailesini Moğollar’a teslim etmiş olan Ermeni Krallığı üzerine sefere çıkarak Tarsus’u kuşattı. Bu sırada Alâiye’de bulunan sultan, içki içmekte iken veya baktığı vahşi hayvanların ısırması sonucu öldü. Henüz yirmi beş yaşında idi. Cenazesi Kümbethane’ye kondu. Onun ölümü üzerine Selçuklu ordusu Tarsus kuşatmasını bırakıp Konya’ya döndü. Oğlu II. İzzeddin Keykavus tahta çıkarıldı.

Diriliş Ertuğrul Son Bölüm İzle! Diriliş Ertuğrul 110. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul Son Bölüm İzle! Diriliş Ertuğrul 110. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul Son Bölüm İzle. Diriliş Ertuğrul son bölüm izleme linki haberimizde.Diriliş Ertuğrul'da nefesleri kesen 109.bölüm yayınlandı. Diriliş Ertuğrul izleyenleri ekranlara kilitledi. Peki Diriliş Ertuğrul'un 110. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul Son Bölüm İzle! Detaylar haberimizde.

YORUMLAR