1 / 38

Gelişmekte olan ülkeler, 2030 yılına gelindiğinde dünya ekonomisinin üst sıralarında yerini alacak.