18.10.2018 10:12
MTV 2019 Araç Vergisi Ne Kadar? MTV 2019 Hesaplama Ödeme

2019 MTV fiyatları, 2019 mtv hesaplama ve ödeme... MTV 2019 ile ilgili yapılan değişiklikleri ve ücretlendirmeleri açıklandığı andan itibaren buradan öğrenebilir ve motorlu taşıtlar vergisi tutarını bu haberimiz aracılılığıyla yapabilirsiniz.

MTV fiyatları 2019,MTV hesaplama,araç vergileri 2019,mtv hesaplama ve ödeme,2019 mtv tablosu gibi aradığınız soruların cevaplarına 2019 mtv tutarları belli olur olmaz bu sayfa aracılığı ile ulaşabilirsiniz...

2019 MTV Motorlu Taşıtlar Vergisi

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2019 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerin tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Vergileme ölçü ve hadleri

MADDE 3 – (1) 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin;

İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

Dördüncü fıkrasında, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

2019 MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

MTV hesaplama işlemleri yaparken, araç yaşı, araç modeli, araç silindir hacmi ve araç tip bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgiler ışığında ilk 6 ayda ve ikinci 6 ayda ödenecek tutar bilgisine ulaşabilirsiniz.

2019 MTV HESAPLAMASI YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

YORUMLAR